Ratunek przez liście

Na suchych glebach w wielu miejscach brakuje roślinom mikroskładników: manganu, miedzi i boru. Możliwe jest ich doraźne uzupełnienie poprzez nawożenie dolistne.
Niedobór cynku u zbóż łatwo można pomylić z objawami chorobowymi, jednak na plamach nie ma śladów grzybni i owocników z zarodnikami.  Zdjęcie: Dreczka

Liczne stanowiska ze zbożami cierpią z powodu suszy. Wierzchnia warstwa gleby została poważnie wysuszona i można zaobserwować niedobory składników pokarmowych, zwłaszcza w uprawach jarych. Mangan, miedź i fosfor są mniej dostępne na suchych, mocno przewietrzonych glebach (tabela). Pewnych korekt zaopatrzenia w mikroelementy można dokonać za pomocą nawozów dolistnych.

Dobrać odpowiedni zestaw

Każda grupa roślin potrzebuje innego zestawu mikroskładników:

  • zboża: mangan, cynk, miedź i bor;
  • strączkowe: molibden, mangan, bor, siarka i cynk;
  • trawy nasienne: mangan, miedź i bor.

Susza utrzymuje się na przeważającym obszarze kraju. W przypadku niedoboru należy podać mikroelementy, jeśli jeszcze tego nie zrobiono. Aby uzyskać najwyższą możliwą koncentrację składników odżywczych, trzeba zużywać przynajmniej 150-200 l/ha cieczy roboczej, nanoszonej za pomocą rozpylaczy drobnokroplistych.

Wybierając nawóz należy wziąć pod uwagę formę składnika, którą rośliny mogą pobrać przez liście. Odpadają tutaj tlenki, gdyż są to związki chemicznie zobojętnione i ich transport na drodze różnicy potencjałów nie zachodzi. Przy obecnej pogodzie i dużej intensywności promieniowania słonecznego nie powinno się już używać soli. Ryzyko poparzenia liści i kłosów jest zbyt duże. Wskazane jest stosowanie wyłącznie chelatów lub zawiesin.

Należy również zwracać uwagę na to, żeby ciecz robocza nie stała się "koktailem". Na przykład zawsze, kiedy do opryskiwacza wprowadzana jest miedź, mieszadło powinno być włączone. W przeciwnym razie mogą tworzyć się osady. W przypadku produktów, które nie są w pełni sformułowane, konieczne jest wcześniejsze sprawdzenie mieszalności. Po zabiegu opryskiwacz należy dobrze umyć, a filtry wyczyścić.

Sposób na ożywienie roślin

W celu ożywienia zbóż mieszanką mikroskładników związanych również w kompleksy chelatowe można zaproponować następującą mieszankę (g/ha): 250 mangan + 150 cynk + 70 miedź + 50 bor.

Z kolei w roślinach strączkowych mikroskładniki można łączyć w następujący sposób (g/ha): 50 molibden + 150 bor + 250 mangan + 150 cynk.

Dodatek tebukonazolu w ilości 0,1 l/ha znacząco zwiększa pobieranie. Natomiast nie należy do takich mieszanin dodawać innych agrochemikaliów (fungicydów i insektycydów oraz mocznika).

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.