Termin wiosennego nawożenia azotem

Oziminy na przedwiośniu mogą wykazywać silny głód azotowy. Jest to skutek znacznego przemycia gleb wodą i silnego obniżenia zawartości azotu mineralnego w glebie.
Rośliny ozime mogą na przedwiośniu wykazywać silny głód azotowy.

Obowiązujący od 2023 r. program azotanowy daje możliwość elastycznego (warunkowego) stosowania nawozów zawierających azot z pewnym wyprzedzeniem. Wszystko zależy od tego, jak wcześnie w okresie od 1. do ostatniego dnia lutego zapanuje odpowiednia pogoda. Chodzi przede wszystkim o progi krytyczne, które są następujące:

  • przez 5 kolejnych dni średnia dobowa temperatura powietrza każdego dnia przekroczy 3°C – dotyczy możliwości nawożenia roślin ozimych, upraw trwałych, upraw wieloletnich i trwałych użytków zielonych;
  • przez 5 kolejnych dni średnia dobowa temperatura powietrza każdego dnia przekroczy 5°C – dotyczy możliwości nawożenia pozostałych upraw.
Komunikaty w serwisie internetowym

Rolnik nie musi samodzielnie monitorować wspomnianych warunków pogodowych. Informacje te w lutym br., będzie publikował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB) na specjalnie przygotowanej stronie internetowej. Wykazy powiatów, w których nastąpiło przekroczenie progów średniej dobowej temperatury powietrza 3°C i 5°C będą publikowane i aktualizowane codziennie przez cały luty br.

Niektóre gospodarstwa użytkują grunty położone na terenie 2 lub więcej powiatów. W ich przypadku termin rozpoczęcia nawożenia azotem przypada na dzień, jaki wyznaczony zostanie dla powiatu, w którym gospodarstwo posiada największą część użytkowanych gruntów.

Ministerstwo zapewnia, że na bieżąco analizuje prognozy wydawane przez IMGW-PIB. Zgodnie z eksperymentalną prognozą długoterminową na luty 2024 r. w całej Polsce średnia miesięczna temperatura powietrza powinna układać się w zakresie średniej wieloletniej z lat 1991-2020. Natomiast miesięczna suma opadów atmosferycznych w całym kraju najprawdopodobniej będzie się kształtować powyżej średniej wieloletniej (może należeć do największych, jakie obserwowano w latach 1991-2020).

Wtedy zawsze obowiązuje zakaz

Niezależnie od panującej pogody należy pamiętać, że stosowanie nawozów jest zabronione na glebach zalanych lub nasyconych wodą, pokrytych śniegiem oraz zamarzniętych. Warto pamiętać, że za glebę zamarzniętą nie uznaje się takiej, która rozmarza co najmniej powierzchniowo w ciągu dnia.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.