Polityka prywatności

Polityka prywatności zawiera klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego lub usług dostępnych za jego pośrednictwem. Wymagane są one przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje na temat przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego terazpole.pl, wydawanego przez AgroMeritum sp. z o.o., lub usług dostępnych za pośrednictwem tego serwisu. Określa również niektóre warunki korzystania z ww. serwisu i usług dostępnych za jego pośrednictwem.

Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych pogrupowano odpowiednio względem tego, z czego korzysta dany użytkownik serwisu internetowego lub usług dostępnych za jego pośrednictwem.

I. Dane przetwarzane w związku z odwiedzaniem serwisu internetowego

1. Dane: adresy IP, pliki cookies i podobne dane o aktywności lub urządzeniach użytkownika.

2. Administratorem danych jest AgroMeritum sp. z o.o. jako wydawca serwisu internetowego oraz zarządca systemów informatycznych służących do ich utrzymania i wspierania innych usług dostępnych za pośrednictwem tego serwisu. Dane kontaktowe: ul. Zagonowa 17, 61-664 Poznań, email: iod@agromeritum.pl.

3. Dane przetwarzane są w celach:

a) umożliwienia wygodnego korzystania z serwisu;

b) monitorowania nadużyć;

c) informowania o treściach i usługach spółki AgroMeritum sp. z o.o. lub partnerów administratora, do których należą:

Google, inc. https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Facebook, inc. https://www.facebook.com/privacy/explanation

Instagram, inc. https://help.instagram.com/519522125107875

MailerLite, inc. https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy

LH.pl sp. z o.o. https://lh.pl/regulaminy/

d) udostępniania przestrzeni reklamowej, prowadzenia marketingu, dopasowania treści i reklam do zainteresowań użytkowników;

e) prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności;

f) obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.

4. Podstawą przetwarzania danych jest nieodzowność do realizacji ww. celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich.

5. Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności i liczby osób odwiedzających serwis lub korzystających z usług dostępnych za pośrednictwem serwisu, w tym nieodpłatnie, na zwiększaniu atrakcyjności przestrzeni reklamowej zarówno dla reklamodawców, jak i odbiorców reklam.

6. Podane przez użytkownika naszego serwisu internetowego dane będą przetwarzane zgodnie z treścią ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych z 27 kwietnia 2016 r. – art. 6 ust. 1 lit a, b i c. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

7. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. podmiotom zapewniającym hosting, serwis IT lub sprzedaż bądź wsparcie sprzedaży powierzchni reklamowej na naszym serwisie.

8. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.

II. Dane przetwarzane w związku z rejestracją lub uczestnictwem w wydarzeniach

1. Dane: imię i nazwisko, adres email, nazwa firmy/instytucji/organizacji/redakcji/uczelni, stanowisko/funkcja, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj, numer telefonu stacjonarnego i/lub komórkowego, dane logowania (adres email oraz hasło). W przypadku niektórych usług także wizerunek.

2. Administratorem danych jest AgroMeritum sp. z o.o. jako wydawca serwisu internetowego oraz zarządca systemów informatycznych służących do ich utrzymania i wspierania innych usług dostępnych za pośrednictwem tego serwisu. Dane kontaktowe: ul. Zagonowa 17, 61-664 Poznań, email: iod@agromeritum.pl.

3. Dane przetwarzane będą w następujących celach:

a) przyjęciu zgłoszenia udziału w wydarzeniu oraz założenia indywidualnego konta w systemie rejestracyjnym, które będzie umożliwiać zmianę danych uczestnika i dostęp do innych usług świadczonych przez AgroMeritum sp. z o.o.;

b) weryfikacji tożsamości podczas wejścia na teren obiektów, które będą miejscami organizacji wydarzeń oraz druk i wydanie odpowiedniego identyfikatora;

c) umożliwienia umawiania spotkań pomiędzy zarejestrowanymi uczestnikami wydarzenia;

d) marketingu usług i komunikowania się przez AgroMeritum sp. z o.o. z uczestnikiem w formie korespondencji pisemnej, elektronicznej lub z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych;

e) udostępnienia danych organizatorom, partnerom i sponsorom wydarzeń w celu umożliwienia im komunikowania się z uczestnikiem lub marketingu ich usług w formie korespondencji pisemnej, elektronicznej lub z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych. Dane odbiorców danych będą na bieżąco publikowane i aktualizowane na odpowiednich stronach wydarzeń lub w materiałach informacyjnych;

f) prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności;

g) obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.

4. Podstawą przetwarzania danych jest nieodzowność do realizacji ww. celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich oraz nieodzowność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie użytkownika.

5. Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności wydarzeń i liczby ich uczestników, dostarczeniu im możliwości komunikowania się pomiędzy sobą, dostarczeniu sponsorom i partnerom informacji o uczestnikach wydarzeń, w tym umożliwieniu szerokiemu kręgowi osób uczestnictwa w wydarzeniu, informacji o usługach własnych lub partnerów i sponsorów, zwiększaniu atrakcyjności przestrzeni reklamowej zarówno dla reklamodawców, jak i odbiorców reklam.

6. Podane przez uczestnika naszego wydarzenia dane będą przetwarzane zgodnie z treścią ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych z 27 kwietnia 2016 r. – art. 6 ust. 1 lit a, b i c. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

7. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. organizatorom, partnerom i sponsorom wydarzenia. Listy takich odbiorców danych będą na bieżąco publikowane i aktualizowane na odpowiednich stronach wydarzenia lub w materiałach informacyjnych.

8. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.

III. Dane przetwarzane w związku z zamówieniem newslettera

1. Dane: w związku z zamówieniem newslettera przetwarzane może być wyłącznie imię i adres email (jeśli użytkownik nie poda innych danych).

2. Administratorem danych jest AgroMeritum sp. z o.o. jako wydawca serwisu internetowego oraz zarządca systemów informatycznych służących do ich utrzymania i wspierania innych usług dostępnych za pośrednictwem tego serwisu. Dane kontaktowe: ul. Zagonowa 17, 61-664 Poznań, email: iod@agromeritum.pl.

3. Dane przetwarzane będą w następujących celach:

a) przesłania zamówionego newslettera oraz weryfikacji uprawnień do otrzymywania określonych treści lub usług;

b) marketingu usług i komunikowania się przez AgroMeritum sp. z o.o. z korzystającymi z newslettera;

c) dopasowania treści i reklam do zainteresowań użytkowników;

d) prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności;

e) obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.

4. Podstawą przetwarzania danych jest nieodzowność do realizacji ww. celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich oraz nieodzowność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie użytkownika.

5. Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności newsletterów, zwiększaniu ich ładunku informacyjnego oraz atrakcyjności zarówno dla reklamodawców, jak i odbiorców reklam.

6. Podane przez użytkownika naszego newslettera dane będą przetwarzane zgodnie z treścią ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych z 27 kwietnia 2016 r. – art. 6 ust. 1 lit a, b i c. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

7. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. podmiotom zapewniającym hosting, serwis IT lub sprzedaż albo wsparcie sprzedaży powierzchni reklamowych w naszym serwisie.

8. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.

IV. Dane przetwarzane w związku z usługami płatnymi, rankingami i raportami oraz licencjami na przedruki

1. Dane: imię i nazwisko, adres email, nazwa firmy/instytucji/organizacji/redakcji/uczelni, stanowisko/funkcja, adres, NIP, numer telefonu stacjonarnego i/lub komórkowego. W zależności od wyboru sposobu realizacji tej usługi może być wymagane założenie konta, w tym podanie dodatkowych danych potwierdzających możliwość otrzymywania treści kierowanych do określonych branż lub specjalności. Dodatkowe dane możemy otrzymywać od operatorów płatności umożliwiających pobór należności za usługę, np. odnośnie statusu płatności.

2. Administratorem danych jest AgroMeritum sp. z o.o. jako wydawca serwisu internetowego oraz zarządca systemów informatycznych służących do ich utrzymania i wspierania innych usług dostępnych za pośrednictwem tego serwisu. Dane kontaktowe: ul. Zagonowa 17, 61-664 Poznań, email: iod@agromeritum.pl.

3. Dane przetwarzane będą w następujących celach:

a) realizacji i rozliczenia zamówienia;

b) umożliwienia wygodnego korzystania z usług, a w szczególności serwisu internetowego;

c) weryfikacji tożsamości użytkownika na potrzeby monitorowania nadużyć, weryfikacji uprawnień do otrzymywania określonych treści lub usług;

d) marketingu usług i komunikowania się przez AgroMeritum sp. z o.o. z korzystającymi z usług;

e) dopasowania treści i reklam do zainteresowań użytkowników;

f) prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności;

g) obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.

4. Podstawą przetwarzania danych jest nieodzowność do realizacji ww. celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich oraz nieodzowność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie użytkownika.

5. Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności usługi serwisu, zwiększaniu liczby zamawianych usług oraz zwiększaniu atrakcyjności przestrzeni reklamowej zarówno dla reklamodawców, jak i odbiorców reklam.

6. Podane przez nabywcę usług płatnych, rankingów i raportów oraz licencji na przedruki dane będą przetwarzane zgodnie z treścią ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych z 27 kwietnia 2016 r. – art. 6 ust. 1 lit a, b i c. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

7. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. podmiotom zapewniającym serwis, wysyłkę i sprzedaż bądź wsparcie sprzedaży powierzchni reklamowej.

8. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.

V. Informacje o przysługujących prawach

W związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkownikowi (osobie, której dane dotyczą) przysługują następujące prawa:

a) żądania dostępu do danych;

b) żądania sprostowania danych;

c) żądania usunięcia danych;

d) żądania przeniesienia danych;

e) żądania ograniczenia przetwarzania danych;

f) do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

g) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

h) wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do właściwego organu nadzoru.

W przypadku pytań lub uwag związanych z przetwarzaniem danych osobowych w serwisach lub w związku z usługami dostępnymi za ich pośrednictwem można się kontaktować z administratorami danych pod adresem: iod@agromeritum.pl.