Terminy

Od 5 czerwca do 5 lipca 2023 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o pomoc na budowę lub wyposażenie silosów.

Od 25 maja do 25 czerwca 2023 r. można ubiegać się o przyznanie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Do 15 maja 2023 r. trzeba opłacić wiele podatków lokalnych lub ich rat. Należą do nich: podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny.

Do 30 kwietnia trzeba wpłacić składki KRUS za II kwartał. Niezmiennie ich wysokość uzależniona jest od wielkości prowadzonego gospodarstwa rolnego.

Od 14 kwietnia do 30 czerwca 2023 r. biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzą nabór wniosków o pomoc dla producentów pszenicy lub kukurydzy.

Od 15 marca do 30 czerwca 2023 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór e-wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych za 2023 r.

Do 15 marca 2023 r. trzeba opłacić wiele podatków lokalnych lub ich rat. Należą do nich: podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny.

Przez cały luty można składać wnioski do urzędów gmin i miast o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.