Terminy

Od 16 do 30 czerwca 2022 r. biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą prowadzić nabór wniosków o pomoc dla dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

Od 25 maja do 25 czerwca 2022 r. biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzą nabór wniosków o dopłaty z tytułu zużytego materiału siewnego.

Od 16 maja do 14 lipca 2022 r. oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą prowadzić nabór wniosków o wsparcie na restrukturyzację małych gospodarstw.

Do 15 maja 2022 r. trzeba opłacić wiele podatków lokalnych lub ich rat. Należą do nich: podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny.

Do 30 kwietnia trzeba wpłacić składki KRUS za II kwartał. Niezmiennie ich wysokość uzależniona jest od wielkości prowadzonego gospodarstwa rolnego.

Od 1 kwietnia do 31 maja 2022 r. biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzą nabór wniosków o pomoc finansową dla pszczelarzy.

Od 15 marca do 31 maja 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór e-wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych za 2022 r.

Do 15 marca 2022 r. trzeba opłacić wiele podatków lokalnych lub ich rat. Należą do nich: podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny.