Terminy

Od 15 marca do 1 lipca 2024 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór e-wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych za 2024 r.

Od 20 lutego do 20 marca br. można się ubiegać o środki na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”.

Przez cały luty można składać wnioski do urzędów gmin i miast o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Do 15 listopada 2023 r. trzeba opłacić wiele podatków lokalnych lub ich rat. Należą do nich: podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny.

Od 25 października do 24 listopada 2023 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o wsparcie na ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami.

Do 31 października trzeba wpłacić składki KRUS za IV kwartał. Niezmiennie ich wysokość uzależniona jest od wielkości prowadzonego gospodarstwa rolnego.

Do 15 września 2023 r. trzeba opłacić wiele podatków lokalnych lub ich rat. Należą do nich: podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny.

Tylko do 31 sierpnia można się ubiegać o Płatność dla małych gospodarstw, a dokumenty należy składać wyłącznie przez eWniosekPlus. W jakiej sytuacji to się opłaca?