Terminy

Do 15 listopada 2022 r. trzeba opłacić wiele podatków lokalnych lub ich rat. Należą do nich: podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny.

Od 18 października do 23 listopada 2022 r. biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą prowadzić nabór wniosków o wsparcie dla dotkniętych klęskami żywiołowymi. Pomoc dla rodzin.

Do 31 października trzeba wpłacić składki KRUS za IV kwartał. Niezmiennie ich wysokość uzależniona jest od wielkości prowadzonego gospodarstwa rolnego.

Do 15 września 2022 r. trzeba opłacić wiele podatków lokalnych lub ich rat. Należą do nich: podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny.

Przez cały sierpień można składać wnioski do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Do 31 lipca trzeba wpłacić składki KRUS za III kwartał. Niezmiennie ich wysokość uzależniona jest od wielkości prowadzonego gospodarstwa rolnego.

Od 7 lipca do 21 października 2022 r. oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą prowadzić nabór wniosków o dofinansowanie usług rolniczych i leśnych.

Od 16 do 30 czerwca 2022 r. biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą prowadzić nabór wniosków o pomoc dla dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.