Terminy

Do 31 października trzeba wpłacić składki KRUS za IV kwartał. Niezmiennie ich wysokość uzależniona jest od wielkości prowadzonego gospodarstwa rolnego.

Od 31 października do 29 listopada 2021 r. oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą prowadzić nabór wniosków o wsparcie dla zakładów przetwórczych.

Od 20 października do 30 listopada 2021 r. oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą prowadzić nabór wniosków o przyznanie pomocy na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”.

Od 28 września do 26 listopada 2021 r. oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą prowadzić nabór wniosków na inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej.

Do 15 września 2021 r. trzeba opłacić wiele podatków lokalnych lub ich rat. Należą do nich: podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny.

Przez cały sierpień można składać wnioski do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Od 20 lipca 2021 r. prowadzony jest nabór wniosków o dofinansowanie na budowę biogazowni rolniczych i małych elektrowni wodnych w ramach Programu Priorytetowego „Agroenergia”.

Do 31 lipca trzeba wpłacić składki KRUS za III kwartał. Niezmiennie ich wysokość uzależniona jest od wielkości prowadzonego gospodarstwa rolnego.