Wskaźniki

Europejski Bank Centralny opublikował 30 września br. kurs wymiany, po którym będą przeliczane płatności bezpośrednie za 2021 r. Dla polskich rolników jest on korzystny.

Budżet przewidziany na dopłaty do materiału siewnego za 2021 r. jest taki sam jak za miniony rok i wynosi 75 mln zł. Jednak stawki są nieco wyższe.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa podał średnią wysokość czynszu dzierżawnego dla gruntów rolnych wydzierżawionych w pierwszym kwartale 2021 r.

Warunkiem odzyskania części pieniędzy wydanych na olej napędowy do produkcji rolnej jest zbieranie faktur VAT. Poznaj limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r.

Od 15 stycznia br. obowiązują nowe stawki dopłat do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za 2020 r.

Wsparcie finansowe w ramach de minimis w rolnictwie może być przyznawane na różne cele. Sprawdź, jakie formy pomocy aktualnie ono obejmuje.

Do ustalenia podatku rolnego przyjmuje się średnią cenę żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Ile wynosi podatek rolny w 2021 r.?

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa podał średnią wysokość czynszu dzierżawnego dla gruntów rolnych wydzierżawionych w pierwszych trzech kwartałach 2020 r.