Wskaźniki

Europejski Bank Centralny opublikował 29 września br. kurs wymiany, po którym będą przeliczane płatności bezpośrednie za 2023 r. Jest on niższy niż przed rokiem.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaktualizowała dane dotyczące średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach w 2022 r.

Agrochem Puławy każdego miesiąca aktualizuje cenniki sprzedawanych przez siebie nawozów mineralnych. Zobacz, jak zmieniają się ceny 6 podstawowych nawozów.

Warunkiem odzyskania części pieniędzy wydanych na olej napędowy do produkcji rolnej jest zbieranie faktur VAT. W 2023 r. stawki zwrotu podatku akcyzowego w górę.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa podał średnią wysokość czynszu dzierżawnego dla gruntów rolnych wydzierżawionych w pierwszych trzech kwartałach 2022 r.

Do ustalenia podatku rolnego przyjmuje się średnią cenę żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Ile wynosi podatek rolny w 2023 r.?

Budżet przewidziany na dopłaty do materiału siewnego za 2022 r. jest taki sam jak za miniony rok i wynosi 75 mln zł. Jednak zasady ich przyznawania są nowe.

Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego poinformował o rozwiązaniach przyjętych przez plantatorów i producentów cukru do przeliczenia ceny buraków z euro na złotówki.