Wskaźniki

Warunkiem odzyskania części pieniędzy wydanych na olej napędowy do produkcji rolnej jest zbieranie faktur VAT. Poznaj limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r.

Do ustalenia podatku rolnego przyjmuje się średnią cenę żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Ile wynosi podatek rolny w 2022 r.?

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa podał średnią wysokość czynszu dzierżawnego dla gruntów rolnych wydzierżawionych w pierwszych trzech kwartałach 2021 r.

Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego poinformował o rozwiązaniach przyjętych przez plantatorów i producentów cukru do przeliczenia ceny buraków z euro na złotówki.

Europejski Bank Centralny opublikował 30 września br. kurs wymiany, po którym będą przeliczane płatności bezpośrednie za 2021 r. Dla polskich rolników jest on korzystny.

Budżet przewidziany na dopłaty do materiału siewnego za 2021 r. jest taki sam jak za miniony rok i wynosi 75 mln zł. Jednak stawki są nieco wyższe.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaktualizowała dane dotyczące średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach w 2021 r.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa podał średnią wysokość czynszu dzierżawnego dla gruntów rolnych wydzierżawionych w pierwszym kwartale 2021 r.