Co na kukurydzianych Polach Klasy S?

Ruszyła kolejna edycja spotkań z cyklu Pola Klasy S Kukurydza. W Winnej Górze na poletkach pokazowych można było zobaczyć nowości odmianowe marki Syngenta.
SY Nomad to odmiana kukurydzy kiszonkowej wyróżniająca się bardzo dobrą zdrowotnością – Małgorzata Srebro.

Spotkania w ramach Pól Klasy S Kukurydza to okazja do zapoznania się z szeroką kolekcją odmian kukurydzy z oferty Syngenty. Dzisiaj w Winnej Górze k. Miłosławia (Wielkopolskie) pojawiło się sporo nowości. Kilka z nich występowało jeszcze pod kodami. Po uzyskaniu rejestracji w jednym z krajów unijnych numery te zostaną zastąpione europejskimi nazwami.

Wśród prezentowanych odmian dominowały nowości, zarejestrowane w ostatnich trzech latach i głównie w katalogu wspólnotowym (CCA). W Winnej Górze można było przyjrzeć się mieszańcom kukurydzy na kiszonkę i ziarno w szerokim zakresie wczesności.

Odmiany na kiszonkę

Wszystkie prezentowane odmiany kiszonkowe pochodzą z programu hodowlanego Powercell, tj. o bardzo wysokiej zawartości energii i strawności:

 • SY Fermin (FAO 230) – typ ziarna pośredni, mocny stay green i bardzo wysoka strawność włókna i całych roślin;
 • SY Feronia (FAO 250) – typ ziarna pośredni, dużo wybacza i ma sobie radzić w każdych warunkach;
 • SY Nomad (FAO 250) – typ ziarna pośredni, cechuje się bardzo dobrą zdrowotnością;
 • SY Amfora (FAO 260-270) – typ ziarna pośredni, nadaje się do siewu na gleby wolniej nagrzewające się.
Odmiany na ziarno

Część odmian ziarnowych pochodzi z programu hodowlanego Artesian, czyli są mniej wrażliwe na okresowe susze. Są tutaj też odmiany z grupy Powergrain, które swój potencjał plonowania ujawniają w pełni w dobrych i bardzo dobrych warunkach glebowych:

 • SY Calo (FAO 220-230) – typ ziarna pośredni, odmiana z programu Artesian i grupy Powergrain;
 • SY Invictus (FAO 230) – typ ziarna flint, uniwersalna pod względem wykorzystania i jakości gleb;
 • SY Liberty (FAO 230) – nowość, typ ziarna pośredni. Dobrze znosi stanowiska wolniej nagrzewające się wiosną;
 • SY Marimba (FAO 250) – typ ziarna dent, odmiana z grupy Powergrain. Wyróżnia się beczułkowatymi kolbami, bardzo dobrze wypełnionymi ziarnem;
 • SY Fregat (FAO 260) – typ ziarna dent, odmiana z programu Artesian i grupy Powergrain. Polecana na gleby szybciej nagrzewające się wiosną;
 • Spectral (FAO 270) – nowość, typ ziarna dent, odmiana z programu Artesian. Również preferuje gleby szybciej nagrzewające się wiosną. Szybko oddaje wodę z ziarna dzięki mocnemu dry down;
 • SY Torino (FAO 270-280) – typ ziarna dent, odmiana z grupy Powergrain. Szybko oddaje wodę z ziarna dzięki mocnemu dry down;
 • SY Solandri (FAO 280) – nowość.

Kolekcja odmian kukurydzy w Winnej Górze została założona na glebach mozaikowatych z dużym udziałem frakcji piaszczystej, klasy bonitacyjnej IVb, w stanowisku po kukurydzy. Za jednym przejazdem 26 kwietnia wykonano uprawę przedsiewną i siew w obsadzie 85 tys. nasion/ha. Chemiczne odchwaszczanie przeprowadzono 12 maja za pomocą dwóch herbicydów: Lumax 537,5 SE (2,5 l/ha) + nikosulfuron (40 g s.cz./ha). Natomiast 8 czerwca wykonano dokarmianie dolistne dwoma nawozami mikroelementowymi: Cynkophos (1,95 l/ha) i Mikrobor (0,5 l/ha).

Dużym zainteresowaniem uczestników spotkania cieszyła się ubiegłoroczna nowość – MaxiMaize SY 250 E. Pod tą nazwą kryje się mieszanina 3 wyselekcjonowanych odmian mieszańcowych dwuliniowych kukurydzy kiszonkowej Syngenta. Wszystkie pochodzą z programu hodowlanego Powercell.

– MaxiMaize to specjalnie wyselekcjonowana mieszanina najlepszych odmian kukurydzy kiszonkowej Syngenta o wczesności na poziomie FAO 250-260, które są zapakowane w jednym worku. Nasiona mają zbliżoną masę 1000 ziaren, dzięki czemu materiał siewny się nie rozwarstwia. Mieszanina ta lepiej sobie radzi w trudnych warunkach wilgotnościowo-glebowych i gwarantuje zwiększoną stabilność plonowania.

Małgorzata Srebro, Seeds Product Manager Corn Syngenta Polska
Nowa technologia zaprawiania

Syngenta poinformowała również o nowej technologii zaprawiania nasion kukurydzy w dwóch opcjach – Elevation i Elevation Plus. W pierwszym wariancie nasiona są zaprawione fungicydami, które chronią młode rośliny na etapie kiełkowania i wschodów. Natomiast wariant Elevation Plus jest wzbogacony o dodatek insektycydu Force 20 CS (pyretroid) przeciwko szkodnikom glebowym i Korit 420 FS do odstraszania ptaków.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.