Obiecujące wyniki z nanosrebrem w ziemniaku

Producenci ziemniaka odczuwają wzmożony odpływ środków do ochrony plantacji w trakcie wegetacji. Wycofywane substancje czynne w coraz mniejszym stopniu są zastępowane nowymi. W tej sytuacji trwają intensywne poszukiwania innych rozwiązań, które okażą się skuteczne przede wszystkim w zwalczaniu chorób z zarazą ziemniaka i alternariozą na czele.
Preparat srebrowy SILVEREST w badaniach laboratoryjnych wykazał bardzo wysoką skuteczność w hamowaniu rozwoju zarazy ziemniaka (płytka nr 15). Zdjęcie: Osowski

Do czynników biobójczych, nad którymi prowadzi się wnikliwe badania skuteczności względem chorób ziemniaka, należy srebro niejonowe zawarte w preparacie obecnym na rynku pod nazwą SILVEREST. Jego krajowy producent – firma Uni-Farma – zleciła serię badań ścisłych w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w Boninie. Pierwsze wyniki są bardzo obiecujące.

Bardzo wysoka skuteczność zwalczania zarazy

W raporcie podsumowującym można przeczytać: wyniki doświadczenia laboratoryjnego (na płytkach Petriego) z preparatem SILVEREST wykazały średni poziom skuteczności w hamowaniu rozwoju grzybni Alternaria solani – sprawcy suchej plamistości liści, jednej z chorób określanych jako alternarioza ziemniaka oraz bardzo wysoką skuteczność (ponad 98%) w hamowaniu rozwoju najgroźniejszej z chorób ziemniaka – zarazy. Naukowcy z Bonina wskazują celowość kontynuacji badań w warunkach polowych w trakcie wegetacji.

Tak się składa, że test polowy z preparatem zawierającym nanocząsteczki srebra w ubiegłym roku przeprowadzili naukowcy ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Celem było zbadanie wpływu na plonowanie ziemniaka środka Agriker Silver, który jest dystrybuowany na rynku jako marka własna firmy Agroconsult. Natomiast jego bezpośredni producent oferuje ten produkt pod nazwą SILVERPLANT.

Okazało się, że aplikacja nanosrebra na bulwy podczas sadzenia, a następnie kilkakrotnie nalistnie w trakcie wegetacji, przyczyniła się do wzrostu plonu bulw netto o ponad 10%. Zważywszy na fakt, że bulwy były przeznaczone do przerobu na chipsy, wartość uzyskanej nadwyżki z nawiązką pokryła koszty przeprowadzenia wspomnianych zabiegów.

Podobieństwa i różnice

Omawiane preparaty – SILVERPLANT i SILVEREST – pod względem zawartości srebra są podobne. Natomiast różnica polega na obecności makro- i mikroelementów w nawozie SILVERPLANT. Oba preparaty zawierają nanocząsteczki srebra w formie niejonowej, które stosowane w ultra niskich dawkach wykazują silne właściwości odkażające (bakterio-, grzybo-, wiruso- i glonobójcze). W sprawie dostępności na rynku oraz sposobu użycia najlepiej skontaktować się z ich producentem (Uni-Farma).

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.