Odmiany rzepaku w badaniach rozpoznawczych 2022

Badania rozpoznawcze dają ogólną wiedzę o możliwościach plonowania odmian, które jeszcze nie zostały zarejestrowane, ale już trafiają do handlu z listy europejskiej.
Duża liczba niezarejestrowanych w Polsce odmian rzepaku ozimego bierze udział w serii badań rozpoznawczych, które nadzoruje COBORU.  Zdjęcie: Dreczka

Ostateczne wyniki ubiegłorocznej serii badań rozpoznawczych odmian rzepaku ozimego obrazują nieco inną kolejność, niż wstępne. W tym podsumowaniu COBORU zestawiło wyniki dla 48 odmian, które oceniono w 14 lokalizacjach (punktach doświadczalnych). Warto pamiętać, że rangi doświadczeń rozpoznawczych nie da się porównać z porejestrowymi (PDO). Można z nich korzystać raczej w celu orientacji na rynku przepełnionym mniej lub bardziej znanymi nazwami. W poniższym zestawieniu wyjątek stanowią odmiany DK Expose, ES Criterio, Jurek, Pirol i Tuba, które zimą ub.r. zostały zarejestrowane w naszym kraju.

Wzorzec tworzy zestaw 4 odmian

Punktem odniesienia dla wyników uzyskanych przez poszczególne odmiany jest wzorzec. W roku zbioru 2022 współtworzyły go 4 zarejestrowane odmiany, 2 populacyjne (Derrick i Gemini) oraz 2 mieszańcowe (DK Excited i LG Arnold). Ranking jest zdominowany przez odmiany mieszańcowe. Populacyjne są tylko dwie – Campus i Django.

W prezentowanej tabeli najpierw uszeregowano odmiany, które posiadają przynajmniej dwuletnie wyniki badań, a począwszy od odmiany LG Austin znajdują się kreacje z ocenami jednorocznymi. Jest to istotne, jeśli analizuje się stabilność plonowania odmiany w wieloleciu.

Kolejność uszeregowania odmian w danej grupie wynika przede wszystkim z wielkości średniego plonu ze wszystkich lokalizacji w 2022 r. Jeśli wyniki kilku odmian były podobne, to jako następne kryterium wzięto pod uwagę poprzedni sezon (2021), potem średnią dwuletnią, a w ostateczności porządek alfabetyczny.

Plon wzorca w sezonie 2022 wyniósł 46,8 dt/ha i był mniejszy od tego z 2021 r. o 2,7 dt/ha. Pomimo tego okazał się on wysoki dla odmian badanych po raz kolejny. Spośród 22 odmian z dwuletnimi wynikami poziom wzorca w 2022 r. przekroczyło tylko 6. Z kolei w grupie 26 odmian z wynikami jednorocznymi powyżej wzorca uplasowało się aż 20.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.