KR 2024: Nowe odmiany rzepaku ozimego

Rzepak ozimy należy do tej grupy roślin uprawnych, w których dopływ nowych odmian i szeroki dostęp do postępu hodowlanego są największe. Ostatnio zarejestrowano ich 21.
Do Krajowego Rejestru Odmian Rzepaku Ozimego trafi 21 nowych odmian.  Zdjęcie: Dreczka

Rejestracja w Polsce nowych odmian rzepaku ozimego już kolejną dekadę cieszy się wielkim zainteresowaniem. Można powiedzieć, że jest to adekwatne do powierzchni zasiewów rzepaku w Polsce, która w poprzednim sezonie zbliżyła się do 1,1 mln ha. Niedawno Lista odmian rzepaku ozimego rozszerzyła się o 21 nowych kreacji. Jest to efekt ostatniego posiedzenia Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Oleistych i Włóknistych, która kilka dni temu obradowała w siedzibie Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej. Obok rzepaku pozytywną opinię Komisji uzyskała także jedna odmiana rzepaku jarego i jedna gorczycy białej.

Przede wszystkim zagraniczne mieszańce

Tegoroczne nowości pochodzą z dużej liczby ośrodków hodowlanych, w których dominują zagraniczne. Wśród odmian pozytywnie zaopiniowanych do rejestracji znalazło się 19 odmian mieszańcowych, w tym 3 odporne na kiłę kapusty. Pozostałe 2 to odmiany populacyjne zgłoszone przez jednego hodowcę krajowego i jednego przedstawiciela zagranicznego hodowcy.

Pod względem powierzchni rzepak jary może mieć znaczenie tylko lokalne, o ile stopień wymarzania formy ozimej nie okaże się katastrofalny. W minionym sezonie zasiewy rzepaku jarego wyniosły nieco ponad 15 tys. ha. Nie dziwi więc fakt, że przy takim potencjale rynkowym zainteresowanie hodowlą nowych odmian jest niskie. Niemniej nowe odmiany co jakiś czas się pojawiają. W tym roku do rejestru trafi jedna nowa kreacja. Podobnie jest w przypadku gorczycy białej.

Po posiedzeniu Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Oleistych i Włóknistych, dyrektor COBORU postanowił wydać decyzję o wpisaniu do krajowego rejestru następujących odmian:

Rzepak ozimy (21):

 • Bernstein (DSV) – mieszańcowa;
 • Create (DSV) – mieszańcowa, o potwierdzonej w badaniach IOR-PIB odporności na kiłę kapusty, w zakresie patotypów Plasmodiophora brassicae najczęściej występujących w Polsce;
 • Cromputer (DSV) – mieszańcowa, o potwierdzonej w badaniach IOR-PIB odporności na kiłę kapusty, w zakresie patotypów Plasmodiophora brassicae najczęściej występujących w Polsce;
 • DK Exigent (Monsanto) – mieszańcowa;
 • Hiberia (KWS) – mieszańcowa;
 • Invigor 2050 (BASF) – mieszańcowa;
 • LG Abraham (Limagrain) – mieszańcowa;
 • LG Alacroix (Limagrain) – mieszańcowa;
 • LG Alpine (Limagrain) – mieszańcowa;
 • LG Armada (Limagrain) – mieszańcowa;
 • LG Atacama (Limagrain) – mieszańcowa;
 • LG Avenger (Limagrain) – mieszańcowa;
 • LG Tarantula (Limagrain) – mieszańcowa, o potwierdzonej w badaniach IOR-PIB odporności na kiłę kapusty, w zakresie patotypów Plasmodiophora brassicae najczęściej występujących w Polsce;
 • LID Caliento (Lidea) – mieszańcowa;
 • LID Invicto (Lidea) – mieszańcowa;
 • LID Sandro (Lidea) – mieszańcowa;
 • Nebraska (DSV) – mieszańcowa;
 • Mammut (Saaten-Union) – mieszańcowa;
 • PT312 (Pioneer Hi-Bred) – mieszańcowa;
 • SM Bolt (HR Smolice) – populacyjna;
 • Telly (Saatbau) – populacyjna.

Rzepak jary (1):

 • Invigor 305 PS (BASF) – mieszańcowa.

Gorczyca biała (1):

 • Hanna (Nasionex) – populacyjna, przydatna do uprawy na nasiona i w międzyplonie ścierniskowym.
© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.