Szybki sposób na nowe cechy

Naukowcom udało się zmodyfikować jęczmień w taki sposób, że roślina rozwinęła nową genetyczną odporność na ważne wirusy. Zrobili to za pomocą nożyc genowych Cas9.
Część metod hodowlanych, zwłaszcza polegających na technicznym przenoszeniu skrajnie obcych genów, nadal nie znajduje akceptacji u części europejskiej społeczności.  Zdjęcie: Dreczka

Chociaż unijne prawodawstwo w zakresie szerokiego wykorzystania inżynierii genetycznej w hodowli roślin jest dopiero tworzone, to w laboratoriach od dawna prowadzi się zaawansowane testy. Przede wszystkim chodzi o wprowadzenie do organizmów określonych cech warunkowanych genetycznie, które będą podlegały dziedziczeniu. Wymuszona zmiana genetyczna zwana edycją genomu, w przypadku roślin może skracać drogę do uzyskania roślin o nowych możliwościach. W ostatnich latach najpopularniejsze jest wprowadzanie cech przystosowujących gatunek do zmian klimatycznych, ale także poprawa parametrów uzyskiwanych plonów czy odporności na agrofagi.

Znaleźli, wycięli i wstawili do innej odmiany

Zespołowi badawczemu z Instytutu Genetyki Roślin i Badań Roślin Uprawnych im. Leibniza w Gatersleben (Niemcy), udało się wyizolować i przenieść do genomu jęczmienia ozimego wariant genu PDIL5-1. Jest on odpowiedzialny za odporności na wirusa żółtej mozaiki jęczmienia (BYMV) i wirusa łagodnej mozaiki jęczmienia (BMMV). Oba wirusy są przenoszone jesienią na młode siewki jęczmienia ozimego i mogą powodować straty w plonach sięgające 50%. Geny odporności znajdowano w starych odmianach i dzikich krewniakach jęczmienia uprawnego. Do zabiegu wykorzystano metodę nożyc genowych Cas9.

Wyniki są więcej niż obiecujące, twierdzą naukowcy. W teście szklarniowym specjalnie zmodyfikowane rośliny były nie tylko odporne na infekcję wirusem mozaiki jęczmienia (BMMV), ale też nie miały negatywnego wpływu na wzrost i plonowanie. Można przypuszczać, że modyfikacja genów PDIL będzie również prowadziła do odporności na wirusy u innych gatunków roślin.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.