WPR 2023-27: Pierwsze plany strategiczne zatwierdzone

Komisja Europejska zatwierdziła pierwsze Plany Strategiczne dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-27, w tym dla Polski. Będą zmiany w dopłatach bezpośrednich.

Nowa WPR 2023-27 pomoże nam wspierać stabilne źródła utrzymania w rolnictwie i długoterminowe bezpieczeństwo żywnościowe – Janusz Wojciechowski, komisarz ds. rolnictwa.

Polska jest wśród 7 krajów członkowskich Unii Europejskiej, które jako pierwsze uzyskały akceptację Komisji Europejskiej dla swoich planów strategicznych – informuje resort rolnictwa. Zatwierdzony Plan Strategiczny dla WPR 2023-27 został przygotowany w oparciu o zreformowaną Wspólną Politykę Rolną.

Długoterminowe bezpieczeństwo żywnościowe

– Jesteśmy o krok bliżej wdrożenia nowej WPR na najbliższe 5 lat. Krok ten czynimy w kluczowym momencie, kiedy wyraźnie widać, jak ważne jest solidne wsparcie dla naszego sektora rolnego. Rolnicy stoją w obliczu trudnych wyzwań, takich jak gwałtowny wzrost kosztów produkcji spowodowany rosyjską agresją na Ukrainę oraz niedawna letnia susza. Rolnictwo jest działalnością długoterminową i europejscy rolnicy muszą mieć jasne ramy prawne i finansowe na przyszłość. Nowa WPR pomoże nam wspierać stabilne źródła utrzymania w rolnictwie i długoterminowe bezpieczeństwo żywnościowe poprzez wspieranie inteligentnego, konkurencyjnego, odpornego i zróżnicowanego sektora rolnego. Wyrażam uznanie dla ciężkiej pracy państw członkowskich w celu sfinalizowania swoich planów i wsparcia sektora rolnego. Komisja będzie nadal określać wytyczne, jak najlepiej wykorzystać to, co WPR oferuje naszym rolnikom, społecznościom wiejskim i obywatelom jako całości.

Janusz Wojciechowski, komisarz ds. rolnictwa

Zwiększone zostały wydatki na klimat, środowisko i dobrostan zwierząt oraz wprowadzono ekoschematy, czyli nowy rodzaj płatności bezpośrednich. Ich zasadniczym celem ma być prowadzenie działalności rolniczej z poszanowaniem gleby i środowiska.

Po raz pierwszy programowaniem wieloletnim objęto I filar WPR. W Planie Strategicznym przewiduje się też nowe możliwości tzw. interwencji sektorowych, w tym promocję działań grupowych ze środków I filara oraz wzmocnienie roli postępu technologicznego i innowacyjności dla wsparcia coraz istotniejszych doradztwa i nauki (AKIS).

Resort rolnictwa przewiduje uruchomienie wsparcia w ramach Planu Strategicznego WPR od 2023 r. Będzie ono realizowane ze środków pochodzących z UE, w kwotach: 17,3 mld € w ramach I filara WPR, 4,7 mld € w ramach II filara WPR oraz ponad 3,2 mld € w ramach środków krajowych.

Rzepak nie jest zbożem

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych jest mniej zachwycony zmianami, które mają wejść w życie już od 1 stycznia 2023 r. Kilka dni temu złożył wniosek do wicepremiera i ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka o zmianę zasad ekoschematu Rolnictwo węglowe. Zarząd KRIR jest zaniepokojony szczególnie zapisem dotyczącym wymogów w ramach interwencji Zróżnicowana struktura upraw. Warunkiem realizacji ww. ekoschematu jest uprawa co najmniej 3 różnych upraw na gruntach ornych w gospodarstwie, przy czym udział zbóż i rzepaku nie może przekraczać 65%. Samorząd rolniczy zdecydowanie sprzeciwia się takiemu zapisowi i wnioskuje o zmianę.

– Powyższy warunek powinien dotyczyć wyłącznie zbóż. Natomiast połączenie rzepaku i zbóż jako jednego rodzaju upraw jest niewłaściwe i nielogiczne. Rzepak nie jest zbożem, bo należy do rodziny kapustowatych, a nie traw. Jego udział w płodozmianie jest korzystny dla gleby. Wprowadzane ograniczenie uprawy rzepaku jest niezgodne z dobrą praktyką rolniczą.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych
© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.