LOZ 2021: Odmiany jęczmienia ozimego dla województw

Odmiany dobre w ujęciu ogólnokrajowym często plonują rewelacyjnie w którymś z regionów, a w innych przeciętnie. Zobacz rekomendację dla odmian jęczmienia ozimego.
Odmianą jęczmienia ozimego polecaną w największej liczbie województw jest Jakubus – pastewna o kłosie wielorzędowym.  Zdjęcie: Panek

Na liście zarejestrowanych w Polsce odmian jęczmienia ozimego znajduje się obecnie 41 odmian, w tym 31 o kłosie wielorzędowym. Zważywszy na fakt, że powierzchnia uprawy tego zboża w ostatnim sezonie sięgała prawie 300 tys. ha, to wybór kilkudziesięciu odmian można uznać za bogaty. Szczególnie przyczyniło się do tego ostatnie posiedzenie komisji opiniującej rejestrację, która zarekomendowała wpis aż 12 odmian, w tym jednej browarnej.

Nie tylko z krajowego rejestru

Warto pamiętać, że obok odmian zarejestrowanych w Polsce, na naszym rynku wolno też rozprowadzać i używać do siewu materiał siewny odmian, które posiadają rejestrację w którymkolwiek kraju Unii Europejskiej. Danymi o tych odmianach zwykle dysponują firmy dystrybucyjne, chociaż niektóre są badane przez COBORU w serii badań rozpoznawczych, a niekiedy także w porejestrowym doświadczalnictwie odmianowym (PDO).

Samo zarejestrowanie odmiany nie oznacza sukcesu rynkowego. Konkurencja jest silna i wartość odmian corocznie podlega sprawdzaniu. W Polsce oficjalnie zajmuje się tym porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe. Jest ono tak zorganizowane, żeby swoim zasięgiem obejmować wszystkie ważne rejony uprawy danej rośliny w naszym kraju. Zboża posiadają po kilkadziesiąt takich punktów. Dzięki nim województwa, które dysponują własnymi wynikami, tworzą listy odmian zalecanych do uprawy w swoim regionie. W przypadku odmian jęczmienia ozimego dotyczy to prawie wszystkich województw, za wyjątkiem Świętokrzyskiego.

Na listach odmian jęczmienia ozimego zalecanych do uprawy na terenie województw w 2021 roku znalazło się 15 kreacji, w tym jedna o kłosie dwurzędowym – SU Lautine. Najczęściej rekomendowana jest odmiana Jakubus (w 14 województwach), a następnie KWS Kosmos (9) i Zenek (8). Najmniejszą liczbę rekomendacji posiadają odmiany Melia i Titus (po 1 województwie), przy czym ta pierwsza jest nowością, więc ma jeszcze szansę na wzrost w kolejnych latach.

Rekomendowane w województwach

Poniżej zestawiono pełny wykaz odmian jęczmienia ozimego zalecanych w poszczególnych województwach na sezon siewów 2021:

 • Dolnośląskie (4) – Jakubus, KWS Kosmos, KWS Astaire, KWS Higgins.
 • Kujawsko-Pomorskie (5) – Jakubus, KWS Flemming, KWS Kosmos, Quadriga, SU Jule.
 • Lubelskie (4) – Jakubus, Kaylin, Quadriga, Zenek.
 • Lubuskie (6) – Jakubus, KWS Astaire, KWS Higgins, Mirabelle, Zenek, Zita.
 • Łódzkie (6) – Jakubus, KWS Astaire, KWS Kosmos, Mirabelle, SU Lautine, Zita.
 • Małopolskie (4) – KWS Higgins, KWS Kosmos, Quadriga, Zita.
 • Mazowieckie (5) – Jakubus, KWS Astaire, Mirabelle, Titus, Zita.
 • Opolskie (7) – Jakubus, KWS Flemming, KWS Higgins, KWS Kosmos, SU Lautine, Zita, Zenek.
 • Podkarpackie (6) – Jakubus, KWS Astaire, KWS Kosmos, Quadriga, SU Jule, Zenek.
 • Podlaskie (3) – Jakubus, Mirabelle, SU Jule.
 • Pomorskie (4) – Jakubus, KWS Kosmos, Mirabelle, SU Jule.
 • Śląskie (8) – Jakubus, KWS Kosmos, KWS Higgins, SU Jule, SU Lautine, Yukon, Zenek, Zita.
 • Świętokrzyskie – brak rekomendacji.
 • Warmińsko-Mazurskie (5) – Jakubus, Mirabelle, Quadriga, SU Jule, Zenek.
 • Wielkopolskie (6) – Jakubus, Kaylin, KWS Astaire, KWS Higgins, Yukon, Zenek.
 • Zachodniopomorskie (5) – Jakubus, KWS Astaire, KWS Higgins, KWS Kosmos, Zenek.
© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.