PDO 2021: Wstępne wyniki plonowania jęczmienia ozimego

Jęczmień ozimy w tym roku nie zawiódł, ale też nie zachwycił, jak to było w poprzednim roku. Wskutek wiosennych chłodów i suszy zbierane ziarno było drobniejsze.
Po trzech latach wzrostu plonowanie jęczmienia ozimego nieco spadło, na co złożyły się długotrwałe wiosenne chłody i niedobór opadów w fazie nalewania ziarna.  Zdjęcie: Dreczka

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych podał wstępne wyniki plonowania dla 18 odmian jęczmienia ozimego uczestniczących w badaniach PDO 2020/21. Jednak w prezentowanym zestawieniu znalazły się wyniki 24 odmian, bo uwzględniono także wyniki 6 odmian, które zarejestrowano zimą br. Wyniki ich plonowania pochodzą z serii 10 doświadczeń rejestrowych, podczas gdy seria PDO objęła 41 lokalizacji (część odmian nie ma jeszcze kompletu wyników).

Począwszy od najlepszych

Analizując wyniki zamieszczone w tabeli warto pamiętać, że odmiany zestawiono w dwóch grupach pod względem budowy kłosa. Kolejność w obrębie grup podyktowana jest wysokością plonu w roku zbioru 2021 na przeciętnym poziomie agrotechniki (a1), począwszy od najlepszego. W sytuacji identycznego wyniku pod uwagę wzięto plon na poziomie intensywnym (a2), a następnie dane z poprzednich lat.

W pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę na wzorzec. W tym roku na przeciętnym poziomie agrotechniki (a1) jest mniejszy niż w ubiegłym o 2,1 dt/ha i o 2,8 dt/ha na poziomie intensywnym (a2). Jednak w odniesieniu do roku zbioru 2019 jest znacząco większy – odpowiednio o 7,1 i 8,9 dt/ha. Za obniżkę plonowania z pewnością można winić zimną wiosnę i silny niedobór opadów od przełomu maja i czerwca aż do żniw.

Na czele rankingu uplasowała się nowa odmiana o kłosie wielorzędowym – SU Midnight – która dość wyraźnie wyprzedziła inne wielorzędowe nowości – Esprit, Giewont i dwurzędową Bordeaux. Wysoko uplasowały się także wielorzędowe odmiany Senta, Picasso KWS Morris, Melia, SU Jule, Mirabelle i Jakubus.

Sugerowanie się wyłącznie plonem przy wyborze do uprawy odmiany jęczmienia ozimego to zbyt duże uproszczenie. Głównym mankamentem tego zboża jest niska zimotrwałość. Powszechnie stosowana w ocenie tej cechy skala umożliwia porównywanie odmian jęczmienia. Jednak przyznawanych ocen nie można odnosić do uzyskiwanych przez odmiany innych upraw ozimych. W warunkach surowej zimy najbardziej zimotrwałe odmiany jęczmienia ozimego wymarzną szybciej niż najsłabiej oceniane odmiany żyta czy pszenżyta. Niemniej w ostatnich latach takich sytuacji nie zaobserwowano.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.