KR 2021: Nowe odmiany jęczmienia ozimego

Powierzchnia zasiewów jęczmienia ozimego w ostatnich latach znacznie wzrosła. Dlatego też w krajowym rejestrze przybywa coraz więcej odmian – w tym roku jest ich aż 12.
Liczną grupę nowych odmian jęczmienia ozimego stanowią pastewne o wielorzędowym kłosie.  Zdjęcie: Panek

Jęczmień ozimy zasadniczo uprawia się na paszę. Stąd w ostatnich latach rejestruje się niemal wyłącznie odmiany typu pastewnego o kłosie wielorzędowym, chociaż pojawiają się też dwurzędowe. Tegorocznymi nowościami są głównie zagraniczne odmiany o dobrej do bardzo dobrej plenności. Wśród nich znalazła się jedna browarna – Suez. Oto ich charakterystyki opisowe:

Bohun (HR Strzelce) – pastewna, kłos wielorzędowy. Plon średni do dużego. Zimotrwałość średnia (5°). Odporność na mączniaka prawdziwego i rdzę jęczmienia dość duża, na rynchosporiozę i ciemnobrunatną plamistość średnia, a na plamistość siatkową dość mała. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren dość mała. Zawartość białka średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby nieco poniżej średniej.

Esprit (DSV Polska) – pastewna, kłos wielorzędowy. Plon bardzo duży. Zimotrwałość prawie średnia (4,5°). Odporność na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i rynchosporiozę średnia, na ciemnobrunatną plamistość dość mała. Rośliny wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren średnia. Zawartość białka średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

Giewont (Danko HR) – pastewna, kłos wielorzędowy. Plon bardzo duży. Zimotrwałość powyżej średniej (5,5°). Odporność na mączniaka prawdziwego i rdzę jęczmienia dość duża, na plamistość siatkową i rynchosporiozę średnia, na ciemnobrunatną plamistość dość mała. Rośliny wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren średnia. Zawartość białka średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

Picasso (Limagrain) – pastewna, kłos wielorzędowy. Plon bardzo duży. Zimotrwałość średnia (5°). Odporność na rdzę jęczmienia i ciemnobrunatną plamistość dość duża, na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową i rynchosporiozę średnia. Rośliny średniej wysokości, o dość małej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren dość duża. Zawartość białka średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

Senta (Saatbau) – pastewna, kłos wielorzędowy. Plon duży. Zimotrwałość prawie średnia (4,5°). Odporność na mączniaka prawdziwego i ciemnobrunatną plamistość dość duża, na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i rynchosporiozę średnia. Rośliny wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren i zawartość białka dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

SU Midnight (Saaten-Union) – pastewna, kłos wielorzędowy. Plon bardzo duży. Zimotrwałość średnia (5°). Odporność na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową i ciemnobrunatną plamistość dość duża, na rdzę jęczmienia i rynchosporiozę średnia. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren dość duża. Zawartość białka średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała.

Tajfun (HR Strzelce) – pastewna, kłos wielorzędowy. Plon duży. Zimotrwałość dość mała (4°). Odporność na ciemnobrunatną plamistość duża, na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i rynchosporiozę średnia, na mączniaka prawdziwego dość mała. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren i zawartość białka dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała.

Aleksandra (IGP Polska) – pastewna, kłos dwurzędowy. Plon duży do bardzo dużego. Zimotrwałość prawie średnia (4,5°). Odporność na rdzę jęczmienia duża, na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową i ciemnobrunatną plamistość dość duża, na rynchosporiozę średnia. Rośliny średniej wysokości, o małej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren duża. Zawartość białka dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby mała.

Bordeaux (Danko HR) – pastewna, kłos dwurzędowy. Plon duży do bardzo dużego. Zimotrwałość prawie średnia (4,5°). Odporność na ciemnobrunatną plamistość dość duża, na rdzę jęczmienia i rynchosporiozę średnia, na mączniaka prawdziwego i plamistość siatkową dość mała. Rośliny niskie do bardzo niskich, o dość dużej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren dość duża. Zawartość białka średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

LG Casting (Limagrain) – pastewna, kłos dwurzędowy. Plon duży. Zimotrwałość dość mała (4°). Odporność na rdzę jęczmienia dość duża, na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową, rynchosporiozę i ciemnobrunatną plamistość średnia. Rośliny niskie do bardzo niskich, o przeciętnej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren średnia. Zawartość białka średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

Padura (IGP Polska) – pastewna, kłos dwurzędowy. Plon średni do dużego. Zimotrwałość prawie średnia (4,5°). Odporność na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i ciemnobrunatną plamistość dość duża, na rynchosporiozę średnia, na mączniaka prawdziwego dość mała. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren duża. Zawartość białka dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

Suez (Saatbau) – browarna, kłos dwurzędowy. Plon powyżej odmiany wzorcowej Malwinta. Zimotrwałość dość mała (4°). Odporność na ciemnobrunatną plamistość dość duża, na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i rynchosporiozę średnia. Rośliny niskie do bardzo niskich, o dość dużej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren mała, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym mała do bardzo małej. Zawartość białka duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.