Choroby zagrażają przez pewien czas

Dla skuteczności działania fungicydów zbożowych nie liczy się data zabiegu ochronnego wzięta z kalendarza, ale przebieg pogody i faza rozwojowa chronionych roślin.
Wrażliwość zbóż na poszczególne choroby zmienia się w miarę osiągania kolejnych etapów wzrostu.  Zdjęcie: Dreczka

Właściwe terminy stosowania fungicydów zbożowych uzależnione są zależą od fazy rozwojowej, w jakiej aktualnie znajduje się dane zboże oraz nasilenia występowania poszczególnych chorób. Każdy sprawca choroby ma wybiórczą szkodliwość i nie jest jednakowo groźny dla wszystkich gatunków zbóż. Ponadto wrażliwość zbóż na poszczególne choroby zmienia się w miarę osiągania kolejnych faz wzrostu:

  • początek strzelania w źdźbło (BBCH 30-32) – tutaj ważne jest zdrowie podstawy źdźbła i dolnych liści;
  • ukazanie się liścia flagowego (BBCH 37-39) – w zależności od nasilenia występowania niektórych chorób w pewnych okolicznościach należy chronić górne liście;
  • kłoszenie i kwitnienie (BBCH 55-69) – na tym etapie może być konieczna ochrona kłosa.
Progi pomocne w ocenie zagrożenia

Prezentowana tabela zawiera progi szkodliwości ustalone dla poszczególnych chorób, z uwzględnieniem gatunków zbóż i ich faz rozwojowych, w których porażenie chorobami ma znaczący wpływ dla bieżącej kondycji i późniejszego plonowania. Warto pamiętać, że uwzględniono tylko wiosenną część wegetacji. Natomiast stopień porażenia ustala się na podstawie liczby roślin z objawami poszczególnych chorób w ogólnej próbie poddawanej ocenie liczącej 20 roślin, np. 8 roślin z objawami porażenia rdzą brunatną na 20 ocenianych daje stopień porażenia 40% (jedna roślina to 5% ocenianej próby).

Przy okazji warto wspomnieć o progach szkodliwości dla szkodników zbóż, bo terminy zabiegów ich zwalczania niekiedy się pokrywają z odpowiednimi dla zbóż. Stwarza to możliwość łączenia insektycydów z fungicydami. Pod uwagę brane są mszyce i skrzypionki.

Mszyce są szkodnikami ssącymi i podczas wiosennej wegetacji poważniejsze zagrożenie dla zbóż stanowią pod koniec kwitnienia. Próg szkodliwości wynosi 65% skolonizowanych kłosów lub liści flagowych, czyli np. na 50 ocenianych kłosów 33 są skolonizowane. Dokonuje się pojedyncze oględziny w środku pola i kilka na jego brzegach. W każdej części pola należy obejrzeć 50 kłosów. Od końca kwitnienia obserwacje należy prowadzić co 5-7 dni, a w przypadku silnej inwazji odstęp między ocenami skrócić do 3 dni.

Uwaga na żarłoczne larwy

Skrzypionka zbożowa staje się groźna od końca strzelania w źdźbło do dojrzałości mlecznej. Próg szkodliwości to 20% uszkodzonej powierzchni na 3 górnych liściach lub 0,5-1,5 jaja i larwy na źdźbło. Żeby określić porażenie, należy sprawdź stan 5 źdźbeł w co najmniej 5 miejscach na plantacji. Konieczne jest uważne obejrzenie całych liści.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.