Prosowate zwalczać w fazach 2-4 liści

Znaczne przesuszenie gleby sprawia, że większość herbicydów przedwschodowych (doglebowych) nie radzi sobie z niszczeniem chwastów, zwłaszcza jednoliściennych.
Chwasty prosowate w burakach można zwalczać metodą dawek dzielonych.  Zdjęcie: Panek

Na plantacjach jarych roślin dwuliściennych, np. burak, ziemniak, soja, strączkowe i słonecznik najczęściej występującymi chwastami jednoliściennymi są prosowate. Wśród nich najbardziej konkurencyjna jest chwastnica jednostronna, następnie włośnica sina i włośnica zielona. Natomiast szkodliwość palusznika krwawego i nitkowatego obserwuje się lokalnie.

Wrażliwość wymienionych gatunków jednoliściennych na graminicydy (herbicydy zwalczające trawy) jest zbliżona. Zatem nie ma potrzeby różnicowania dawek, ani terminów stosowania. Na ogół zabiegi wykonuje się pod kątem zwalczania chwastnicy jednostronnej, a przy okazji giną pozostałe gatunki chwastów prosowatych i ewentualne samosiewy wszystkich zbóż. Etykiety niektórych graminicydów nie podają pełnego składu niszczonych gatunków jednoliściennych, bo panuje domniemanie, że rolnicy o tym wiedzą.

Perz wymaga większych dawek

Nieco poważniejszym problemem związanym z chwastami jednoliściennymi są tzw. plantacje zaperzone. Od strony technicznej zabiegi niszczenia perzu nie różnią się od zwalczania innych chwastów trawiastych, a podstawową różnicą jest zwielokrotniona wysokość dawki danego graminicydu.

W zależności od gatunku uprawianej rośliny dwuliściennej istnieją dwie możliwości stosowania graminicydów. Albo zastosuje się je osobno, albo w mieszaninie z herbicydem skierowanym przeciwko chwastom dwuliściennym. Taka mieszanina musi posiadać rejestrację. W przypadku buraka cukrowego takie zalecenia można włączyć w system odchwaszczania dawkami dzielonymi.

Wybrać właściwy moment

Elementem decydującym o skuteczności stosowania graminicydów zarówno osobno, jak i w mieszaninach, jest wybranie właściwego momentu. Środki te działają dolistnie. Zatem w chwili wykonywania zabiegów chwasty i chronione rośliny powinny być po wschodach. Dla przykładu buraki cukrowe powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe. Co do samych chwastów trawiastych warto zapamiętać, że gatunki prosowate najbardziej wrażliwe na graminicydy są w fazie 2-4 liści, a samosiewy zbóż od fazy 3 liści do krzewienia.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.