Odchwaszczanie ziemniaka po wschodach

Chemiczne odchwaszczanie plantacji ziemniaka po wschodach jest łatwiejsze ze względu na to, że można już rozpoznać chwasty i dobrać herbicyd do składu gatunkowego.
Ze względu na bliskie pokrewieństwo zwalczanie psianki czarnej w ziemniaku jest dość trudne.  Zdjęcie: Dreczka

Zabiegi herbicydami powschodowymi w ziemniaku powinny być zakończone do zwarcia rzędów, żeby środek chwastobójczy dotarł do chwastów. Niektóre z zalecanych powschodowo substancji czynnych w znacznym stopniu wykazują działanie doglebowe. Stąd w zabiegach nalistnych są zalecane tylko do pewnego momentu, np. prosulfokarb – do 3 liści, metrybuzyna – do 15 cm wysokości roślin ziemniaka.

Jednoliścienne mogą wschodzić z opóźnieniem

Działanie herbicydów ujętych w tabeli 1. ukierunkowane jest głównie na eliminację gatunków dwuliściennych. Natomiast środki do zwalczania chwastów jednoliściennych – graminicydy – prezentuje tabela 2. Są one typowymi środkami powschodowymi. Termin ich stosowania wynika z fazy rozwojowej chwastów. Dla przykładu, gatunki prosowate (chwastnica i włośnice) najlepiej zwalczać, gdy są w fazie 2-6 liści, a perz właściwy w fazie 3-6 liści, ale nie później niż do fazy krzewienia.

W praktyce udaje się dobrać taki termin, że graminicyd eliminuje wszystkie chwasty jednoliścienne w jednym zabiegu. Jednak na plantacjach ziemniaka, które są zaperzone trzeba się kierować fazą wrażliwości perzu. Nawet jeśli chwasty prosowate nieco podrosną, to powinny ulec "perzowej" dawce graminicydu, która na ogół jest znacząco większa niż przeciwko pozostałym jednoliściennym.

Niektóre odmiany nie tolerują metrybuzyny

Powschodowe odchwaszczanie ziemniaka jest obarczone pewnym ryzykiem. Dotyczy ono głównie środków chwastobójczych zawierających metrybuzynę, na którą część odmian ziemniaka wykazuje wrażliwość. Najczęściej objawia się ona w postaci chlorotycznych lub nekrotycznych przebarwień liści, które mogą być błędnie interpretowane. Na plantacjach nasiennych mogą one utrudnić przeprowadzenie selekcji negatywnej z uwagi na maskowanie objawów chorób wirusowych. Natomiast w uprawie towarowej fitotoksyczność może spowodować spadek plonowania i wzrost udziału drobniejszych bulw.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.