Zgoda na nasilenie ekologizacji

Komisja Europejska otrzymała zgodę na przyjęcie planu ekologizacji czwartej części unijnego rolnictwa. Ten cel ma być osiągnięty do 2030 r. Co to oznacza dla rolników?
Przestrzeganie ekoreżimów wyklucza możliwość korzystania z wielu nowoczesnych środków do produkcji rolnej, które decydują o wydajności i jakości plonu.   Zdjęcie: Dreczka

Europejscy ministrowie rolnictwa właśnie zagłosowali za przyjęciem planu działania, którego celem jest przeznaczenie co najmniej 25% gruntów rolnych Unii Europejskiej na rolnictwo ekologiczne do 2030 r. (obecnie jest to 8,5%). Przyjęty plan ma charakter kompleksowy. Obejmuje nie tylko agitację i pakiet zachęt, ale także wywieranie presji środowiskowych na rolników, aby co czwarty z nich wrócił do metod produkcji opanowanych w XIX w., a niekiedy znanych już człowiekowi pierwotnemu. Przewiduje też promowanie tzw. żywności ekologicznej, rozwój przetwórstwa i poszerzanie rynków zbytu.

Dążyć, ale nie za wszelką cenę

Ministrowie jednogłośnie poparli propozycję Komisji Europejskiej w ramach jej strategii „Od pola do stołu”, która ma na celu poprawę obiegu żywności, w szczególności poprzez zwiększenie udziału rolnictwa ekologicznego. Jednak dążenie do przekształcenia 25% gruntów rolnych w użytkowane ekologicznie nie jest wiążące dla poszczególnych krajów członkowskich.

W praktyce każdy rząd będzie musiał dostosować swój narodowy plan strategiczny, czyli sposób, w jaki zamierza rozdysponować środki otrzymywane w ramach realizacji Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Nowa odsłona WPR przewiduje wprowadzenie szeregu ekoreżimów oraz premii za spełnianie kryteriów środowiskowych przyjętych na poziomie danego kraju.

Pobudzić wymagania wśród konsumentów

Działania prokonsumenckie przewidują włączanie produktów ekologicznych do ekodiet. Prawdopodobnie będzie to główne kryterium uzyskania wsparcia. W planach są aktywne promocje produktów ekologicznych oznaczonych logo UE w pierwszym rzędzie do punktów masowego żywienia (stołówki i jadłodajnie). Przewidziane są też wydatki na zwalczanie oszustw.

W ostatniej dekadzie sprzedaż produktów ekologicznych w Europie wzrosła ponaddwukrotnie. Według Komisji Europejskiej każdy mieszkaniec UE na taką żywność wydaje rocznie równowartość ok. 84 €.

Ogłoszoną decyzję KE dość ostrożnie komentują tzw. organizacje ekologiczne. Uważają, że przyjęty cel 25% ekologizacji rolnictwa jest mało ambitny. Ponadto wyrażają obawy o to, czy kryteria warunkujące ekodiety są wystarczająco surowe, aby rozwijać zrównoważone praktyki w rolnictwie.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.