Rolniczy handel detaliczny – limit 100 tys. zł

Sejm uchwalił dzisiaj ustawę o rolniczym handlu detalicznym (RHD). Nowe przepisy mają ułatwić rolnikom sprzedaż własnych produktów. Zobacz, co niebawem się zmieni.
Na bazie przepisów rolniczego handlu detalicznego można sprzedawać m.in. pieczywo wyprodukowane w gospodarstwie.

Ustawa o rolniczym handlu detalicznym przeszła bez sprzeciwów posłów. Podczas drugiego czytania projektu w Sejmie nie zgłoszono poprawek. Liczne zmiany do rządowego projektu zostały wniesione na wcześniejszym etapie prac w komisji rolnictwa. Uwzględniały one m.in. uwagi Komisji Europejskiej w tej sprawie. Teraz Ustawie przyjrzy się jeszcze Senat.

Znaczny zasięg sprzedaży

W ustawie m.in. zapisano, że produkty żywnościowe pochodzenia zwierzęcego lub mieszane (roślinno-zwierzęce) będą mogły być – tak jak dotychczas – sprzedawane tylko na terenie danego województwa, gdzie zostały wyprodukowane, i powiatów ościennych. Natomiast sprzedaż wyrobów pochodzenia roślinnego będzie możliwa na terenie całego kraju.

Warto pamiętać, że rolniczy handel detaliczny (RHD) jest specyficzną formą zbytu płodów rolnych, zarezerwowaną tylko dla rolników. Funkcjonuje on w Polsce od 2017 r. (zastąpiła sprzedaż bezpośrednią). Podstawowym warunkiem prowadzenia tej działalności jest produkowanie żywności w całości lub części na bazie własnych surowców (uprawa roślin, chów zwierząt) i wprowadzanie jej na rynek.

Ważnym elementem znowelizowanych przepisów jest zwiększenie kwoty przychodów zwolnionych z podatku dochodowego z 40 tys. do 100 tys. zł rocznie na gospodarstwo. Sposób ustalania przychodów prawdopodobnie zostanie wyjaśniony w rozporządzeniu do tej Ustawy.

Do sklepu i stołówki

W ustawie zaproponowano też zniesienie maksymalnych limitów żywności sprzedawanej w ramach RHD konsumentom finalnym (ostatecznym). Natomiast pozostaną limity w odniesieniu do dostaw do zakładów prowadzących handel detaliczny (sklepy, restauracje i stołówki), obsługujących konsumentów finalnych. Z kolei te zakłady będą mogły obsługiwać konsumentów finalnych na terenie całego kraju bez limitów.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.