Wsparcie na małe przetwórstwo i RHD 2021

Od 30 listopada do 28 stycznia 2022 r. oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzą nabór wniosków na małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny.

Pomoc skierowana jest do dwóch grup beneficjentów:

 1. Rolnicy, domownicy lub małżonkowie rolników – w sytuacji, gdy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Mogą oni ubiegać się nawet o 500 tys. zł.
 2. Rolnicy lub ich małżonkowie – w sytuacji, gdy prowadzą lub podejmują działalność przetwórczą i sprzedaż produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD), ale nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej. Maksymalna kwota wsparcia została zwiększona do 200 tys. zł.

W obu przypadku poziom dofinansowania wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych. Ponadto beneficjenci muszą podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników, być zdolnym do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu w terminie określonym we wniosku, a także posiadać numer identyfikacyjny.

Katalog inwestycji, na które można otrzymać wsparcie, został poszerzony i aktualnie obejmuje m.in.:

 • budowę, rozbudowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej;
 • zakup oraz instalację maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania;
 • inwestycje związane z dostosowaniem pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków (np. kuchni) i pomieszczeń gospodarczych służących do przechowywania produktów żywnościowych;
 • zakup maszyn czy urządzeń służących ochronie środowiska;
 • zakup specjalistycznych środków transportu:
  • niezbędnych dla sprawnego przebiegu procesu technologicznego lub magazynowania;
  • służących do przewozu zwierząt przeznaczonych do uboju;
  • wykorzystywanych do sprzedaży produktów rolnych;
  • cystern, silosów, chłodni i izoterm, przeznaczonych do przewozu produktów rolnych, których transport powinien odbywać się w szczególnych warunkach.

Nabór prowadzony jest w ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”. Finansowany z PROW 2014-20. Wnioski można składać osobiście, drogą elektroniczną, rejestrowaną przesyłką pocztową lub za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.