Ratowanie pszczół poprzez zwalczanie rolnictwa?

Komisarz ds. ochrony klimatu domaga się od Rady i Parlamentu porozumienia w sprawie zakazu chemicznej ochrony roślin, ekstensyfikacji rolnictwa i odłogowania gruntów.
Za spadek populacji niektórych owadów zapylających politycy najchętniej winią rolników, chociaż naukowcy wymieniają tu dziesiątki przyczyn.  Zdjęcie: Dreczka

Frans Timmermans, komisarz ds. ochrony klimatu, domaga się przyspieszenia prac nad wdrożeniem projektów ustaw zakazujących chemicznej ochrony roślin oraz odtwarzania przyrody. Wzywa Parlament Europejski i Radę Europy do szybkiego i bezkompromisowego przyjęcia przedłożonych już wniosków ustawodawczych, aby pomóc w ochronie i odbudowie populacji owadów zapylających w Europie. Wzywa Komisję do wycofania syntetycznych pestycydów do 2035 r., przywrócenia różnorodności biologicznej w krajobrazach rolniczych i wspierania rolników w przechodzeniu na zrównoważone rolnictwo. Jednak jego życzenie nie zostanie spełnione od razu.

Parlamentowi się nie spieszy

Niedawno Parlament Europejski uzgodnił harmonogram przedstawienia swojego stanowiska negocjacyjnego w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin. Europosłowie chcą głosować nad tym dopiero w październiku.

Według Janusza Wojciechowskiego, komisarza ds. rolnictwa, wspólna polityka rolna (WPR) już pomaga rolnikom lepiej chronić owady zapylające. Jako przykłady podaje wspieranie ochrony siedlisk, rolnictwa ekologicznego, agroekologii i zrównoważonych programów pszczelarskich.

Komisarz Timmermans nie ma wykształcenia ani rolniczego, ani przyrodniczego. Jednak ostrzega, że gospodarstwa rolne jako pierwsze odczują skutki dotkliwych susz lub braku zapylaczy. Jednocześnie obiecuje, że Komisja będzie wspierać rolników w przejściu na bardziej zrównoważone metody. Ponadto chce jak najszybciej zapewnić alternatywy dla chemicznych pestycydów, chociaż nie ma na to żadnego realnego wpływu. Z pewnością także wie, że najgroźniejsze środki owadobójcze już zostały wycofane i w ich miejsce nie wprowadza się nowych. Niewykluczone, że już zaczął swoją kampanię pod wybory do Parlamentu Europejskiego w 2024 r.

Jest wiele instrumentów

Według Komisji populacja co trzeciego gatunku pszczół, motyli i bzygowatych spada. Połowa gruntów roślin rolniczych w UE jest już zagrożona deficytem zapylania. Komisja przytacza tu instrumenty zawarte w Europejskim Zielonym Ładzie, za pomocą których chce zapewnić zrównoważony rozwój systemów żywnościowych:

  • unijna strategia od pola do stołu;
  • unijna strategia ochrony różnorodności biologicznej;
  • prawo przywracania przyrody;
  • rozporządzenie w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów;
  • zmieniona inicjatywa UE na rzecz owadów zapylających;
  • nowa wspólna polityka rolna UE.
© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.