Pszenica orkisz z dopłatą do materiału siewnego

Pszenica orkisz po wiekach zapomnienia wraca jako komponent modnych diet. Jej uprawa w gospodarstwach ekologicznych może być alternatywą dla pszenicy zwyczajnej.
Uprawa pszenicy orkisz zyskuje na popularności w Polsce, zwłaszcza odmian ozimych. Zdjęcie: HR Smolice

Niebawem lista gatunków objętych dopłatą do materiału siewnego zostanie poszerzona o pszenicę orkisz. Stanie się tak za sprawą Projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych, do których przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Wsparcie dla trzech grup roślin

Obecnie wsparcie do materiału siewnego w ramach de minimis można uzyskać do trzech grup roślin rolniczych. Wśród nich znajdują się najważniejsze gospodarczo gatunki, w których wymiana materiału siewnego utrzymuje się na niskim poziomie. Należą do nich:

  • zboża: jęczmień, pszenica (twarda i zwyczajna), pszenżyto, żyto i owies (nagi, szorstki i zwyczajny);
  • rośliny strączkowe: soja, bobik, groch siewny (odmiany rolnicze), łubin (biały, żółty i wąskolistny), a także wyka siewna;
  • ziemniak.

Według resortu rolnictwa, w Europie uprawa pszenicy orkisz zyskuje na popularności. Produkcja tego zboża może być alternatywą dla tzw. gospodarstw ekologicznych oraz tych, które chcą prowadzić produkcję przyjazną dla środowiska i dostarczać żywność o innych właściwościach. Poszerzenie ww. listy gatunków o pszenicę orkisz umożliwi rolnikom ubieganie się o przyznanie dopłaty do materiału siewnego, a tym samym pozwoli na obniżenie kosztów produkcji tego gatunku.

Zapotrzebowanie systematycznie rośnie

Zapotrzebowanie na materiał siewny, zwłaszcza w produkcji ekologicznej, systematycznie rośnie. Przybywa też odmian do wyboru. Aktualnie w krajowym rejestrze znajduje się kilka odmian pszenicy orkisz, w tym:

  • ozime z Hodowli Roślin Smolice – SM Fides (KR 2021), SM Amalte (KR 2020), SM Orkus (KR 2020) oraz z Hodowli Roślin Strzelce – Rokosz (KR 2012);
  • jare: Kuiavia (Rolnas, KR 2018), Wirtas (UWM Olsztyn, KR 2015).

Ponadto na rynku dostępne są też odmiany z katalogu wspólnotowego.

Projekt rozporządzenia trafił już do wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu. Planowany termin przyjęcia go przez rząd to I kwartał 2022 r.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.