Ilu rolników korzysta z dopłat do materiału siewnego?

Krajowa pula środków na dopłaty do materiału siewnego nie uległa zmianie i wynosi 75 mln zł, ale ARiMR podaje, że zainteresowanie rolników tym wsparciem jest mniejsze.
Kwalifikowany materiał siewny dla wielu gospodarstw jest zbyt drogi, jednak część kosztów jego zakupu może pokryć dopłata z de minimis. Zdjęcie: Panek

Działające już od kilkunastu lat wsparcie finansowe w ramach programu de minimis w rolnictwie może być przyznawane na różne cele. Jednym z podstawowych jest dopłata do kwalifikowanego materiału siewnego lub sadzeniakowego. Wsparcie to z założenia ma się przyczyniać do zwiększenia wymiany materiału rozmnożeniowego zbóż, roślin strączkowych i ziemniaka oraz poprawy ich wydajności i jakości uzyskiwanych plonów. Dopłatami objęto najważniejsze gospodarczo gatunki, u których wymiana materiału siewnego była na niskim poziomie.

Wsparcie może być większe

O pomoc de minimis w rolnictwie może się ubiegać każde gospodarstwo, ale obowiązują tu limity kwotowe. W lutym 2019 r. limit został podniesiony do równowartości 20 tys. € w ciągu trzech lat kalendarzowych, a warunkowo nasze władze mogą też zastosować limit 25 tys. €. Bruksela zezwala też na wydatkowanie w ramach pomocy de minimis z krajowego budżetu blisko 296 mln € (ok. 1,367 mld zł) w ciągu 3 lat, a po spełnieniu pewnych wymogów nawet ponad 355 mln € (1,640 mld zł).

Warto pamiętać, że w 2015 r. krajowa pula środków na dopłaty do materiału siewnego wynosiła 116,97 mln zł. Rok później zmieniono zasady udzielania tego wsparcia. Mianowicie stawki dopłat przestały być określone z góry i są wyliczane na podstawie powierzchni upraw zadeklarowanych we wnioskach oraz ilości pieniędzy przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym. Niestety, od 2016 r. pula środków zaczęła mocno topnieć, a wraz z nią spadały stawki i... liczba rolników zainteresowanych wsparciem.

Dane dotyczące realizacji dopłat do materiału siewnego w latach 2019-21 prezentuje tabela 1. Jak widać, w bieżącym trzyleciu rozliczeniowym nasz Rząd na wsparcie do kwalifikowanego materiału siewnego wyda 225 mln zł, co stanowi skromny ułamek limitu przyznanego przez Komisję Europejską.

Pełnych danych nie ma

Dane dotyczące wymiany kwalifikowanego materiału siewnego grup roślin objętych dopłatą w 2020 r. prezentuje tabela 2. Warto pamiętać, że są to dane niepełne i na ich podstawie nie można określić całkowitej wymienialności materiału siewnego w Polsce. Część rolników po prostu nie wnioskuje o pomoc, a inni wykorzystali już swoją pulę i dalsze wsparcie im nie przysługuje. Niestety, nie wiadomo też, jak wsparcie wykazywane w obrębie grup roślin rozkłada się na poszczególne gatunki.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.