Produkcja zbóż i zapasy w dół

Międzynarodowa Rada Zbożowa (IGC) oszacowała światową produkcję zbóż w sezonie 2022/23 na 2256 mln t. Oczekuje w niej, że produkcja pszenicy i kukurydzy spadnie.
Wobec napiętego bilansu zbożowego na świecie sprzedaż ziarna można rozłożyć w czasie nawet do następnych żniw.  Zdjęcie: Dreczka

Wobec gorszych tegorocznych zbiorów oczekuje się, że światowe zapasy pszenicy na koniec roku gospodarczego 2022/23 będą szczególnie niskie. Jest to czynnik, który ma szczególnie duży wpływ na kształtowanie się cen przynajmniej do kolejnych żniw. Największe spadki odnotują kraje Ameryki Północnej i Europy. Natomiast w Rosji spodziewany jest znaczący wzrost.

Nadwyżki nie tam, gdzie najwięcej głodnych

Operując konkretnymi liczbami amerykański Departament Rolnictwa (USDA) przewiduje, że zapasy pszenicy na koniec bieżącego roku gospodarczego u głównych eksporterów tego ziarna wyniosą 54,3 mln t i będą najniższe od dziesięciu lat! Natomiast w samych Stanach Zjednoczonych najmniejszy od sezonu 2008/09. Spadek ten z dużym prawdopodobieństwem będzie wspierał wysokie ceny na świecie. Ewentualne większe odchylenia w dół będą miały charakter lokalny, a ich przyczyną nie będzie globalna nadpodaż, tylko inne czynniki, w tym polityczne.

Warto pamiętać, że do grona wielkich eksporterów zbóż zalicza się m.in. Rosja, USA, Ukraina, Unia Europejska, Kanada, Australia, Indie, Argentyna i Kazachstan. Dla regionu Ameryki Północnej USDA szacuje, że zapasy końcowe wyniosą 20,4 mln t, co na tle średniej z czterech poprzednich lat (30,4 mln t) daje ogromny spadek. Wyniosłyby one 9,9 mln t dla Unii Europejskiej (13,3 mln t średnio przez cztery lata).

Szacunki dla Argentyny, Australii i Indii na razie są utrudnione z powodu trwających lub dopiero spodziewanych zbiorów. Jednak już wiadomo, że Argentyna z powodu suszy zbierze o ok. 10 mln t mniej pszenicy. Z podobnego powodu mniej zbierają Indie, które kilka tygodni temu wprowadziły zupełny zakaz eksportu pszenicy. Natomiast część ważnych rolniczo regionów na południowym wschodzie Australii obecnie nękają powodzie, których skutków na razie nie da się precyzyjnie oszacować.

Rosja zostaje z zapasami

Na poprawę bilansu oddziałują wyniki w części krajów byłego Związku Radzieckiego, gdzie zbiory były dobre do bardzo dobrych. Przewiduje się, że zapasy pszenicy na koniec 2022/23 roku w tym regionie wyniosą 24,4 mln t wobec 16,9 mln t średnio za poprzednie cztery lata. Największy wzrost zapasów oczekiwany jest w Rosji.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.