Platforma eRolnik z nową funkcjonalnością

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w lipcu br. uruchomił centralny system informatyczny katalogujący zasób państwowej ziemi, a dzisiaj wprowadził ułatwienia.
Grunty z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oferowane na platformie eRolnik można dodatkowo sprawdzać w Geoportalu. Zdjęcie: Panek

Bazę wolnych gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa od lipca br. można przeglądać na platformie internetowej eRolnik. Narzędzie to pozwala na ustalenie ich położenia, powierzchni, czy też formy rozdysponowania – dzierżawa lub zakup w drodze przetargu. Uruchomienie tej przeglądarki było pierwszym etapem prac nad projektem „Więcej ziemi dla rolników”.

Resort rolnictwa już wtedy zapowiedział, że to narzędzie będzie doskonalone. I tak się dzieje. Od dzisiaj platforma internetowa eRolnik posiada nową funkcjonalność, którą Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa stworzył we współpracy z głównym geodetą kraju. Chodzi o integrację z Geoportalem. Umożliwia ona użytkownikom wizualizację oferowanych działek w formie warstwy na mapach znajdujących się w Internecie pod adresem geoportal.gov.pl.

Zdaniem Michała Wiśniewskiego, zastępcy dyrektora generalnego KOWR, celem utworzenia i rozwoju platformy eRolnik jest uproszczenie sposobu załatwiania spraw urzędowych oraz ułatwienie komunikacji zainteresowanych grup. Warto pamiętać, że aktualnie w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa znajduje się 1,4 mln ha gruntów rolnych, z czego blisko 200 tys. ha przewidzianych jest do rozdysponowania pomiędzy chętnych rolników.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.