„Więcej ziemi dla rolników”

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa uruchomił centralny system informatyczny katalogujący zasób państwowej ziemi, który ma pomagać sprawdzać, gdzie są wolne grunty.
Państwowe grunty przewidziane do rozdysponowania (stan na 31 marca 2021 r.). Źródło: KOWR

Aktualnie w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa znajduje się 1,4 mln ha gruntów rolnych, z czego blisko 200 tys. ha przewidzianych jest do rozdysponowania pomiędzy chętnych rolników. Jednostki terenowe Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa jeszcze w 2020 r. dokonały szacunkowej oceny przydatności tych gruntów do różnych celów. Ich kwalifikacja przedstawia się następująco:

  • 72% – może być sprzedana lub wydzierżawiona na cele związane z produkcją rolną. Większość tych gruntów cechuje się niską przydatnością rolniczą oraz znacznym rozdrobnieniem pod względem powierzchni;
  • 17% – określono jako kwalifikujące się do wykorzystania w celach nierolniczych, zwłaszcza pod zalesienia i budownictwo, a także na cele rekreacyjne i związane z ochroną przyrody;
  • 11% – dla takiej ilości gruntów nie zdefiniowano możliwych kierunków ewentualnego wykorzystania. Oprócz rozdrobnienia mają też inne niekorzystne cechy, np. nieuregulowane stosunki wodne, zakamienione oraz położone na skarpach lub urwiskach.
Bez chodzenia po biurach

Bazę wolnych gruntów od kilku dni można przeglądać na stronie internetowej KOWR oraz na platformie internetowej eRolnik. Narzędzie to pozwala na ich identyfikację pod względem położenia, powierzchni, czy też formy rozdysponowania – dzierżawa lub zakup w drodze przetargu.

Resort rolnictwa zapowiada, że narzędzie to będzie doskonalone. Niedawne uruchomienie przeglądarki to pierwszy etap prac nad projektem „Więcej ziemi dla rolników”. Kolejnym będzie wprowadzenie nowej funkcjonalności przeglądarki, czyli prezentacja graficzna na własnej platformie geolokalizacyjnej lub w oparciu o integrację z takimi narzędziami, jakie już są dostępne w geoportalu.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.