„Okrągły stół” w sprawie kryzysu zbożowego z porozumieniem!?

Wicepremier Henryk Kowalczyk spotkał się wczoraj z przedstawicielami związków rolniczych przy „okrągłym stole”. Czy zawarte porozumienie rozwiąże kryzys zbożowy?
Celem obrad przy "okrągłym stole" miała być dyskusja nad działaniami zmierzającymi do rozwiązania kryzysu zbożowego.

We wczorajszych obradach zwołanego przez wicepremiera Kowalczyka okrągłego stołu rolniczego uczestniczyło blisko 50 przedstawicieli rolników i przedsiębiorców. Celem obrad miała być dyskusja nad działaniami zmierzającymi do rozwiązania kryzysu zbożowego. Zdaniem przedstawicieli „Oszukanej Wsi” dla nich najważniejsze jest zatrzymanie napływu ukraińskiego zboża i maksymalnie przyspieszenie eksportu. To pozwoli unormować sytuację na polskim rynku.

Dzień okazał się za krótki

W 1. rundzie propozycje rozwiązań odczytali przedstawiciele resortu rolnictwa. Jednak rolnicy nie dali za wygraną i spisali własną listę 11 postulatów. Po godzinie 22.00 organizacje rolnicze i wicepremier Kowalczyk wreszcie podpisali porozumienie. Oto jego treść.

"My przedstawiciele sektora rolno-spożywczego, rolnicy, producenci rolni, związki rolnicze, przetwórcy, firmy handlowe i eksporterzy, zgodnie i w trosce o bezpieczeństwo żywnościowe Polski, a także stabilizację sytuacji na krajowym rynku rolnym, wzywamy rząd do podjęcia natychmiastowych działań na rzecz:

 1. Przywrócenia ceł oraz wprowadzenia kaucji na tranzyt i artykuły rolno-spożywcze z Ukrainy do poziomu równowagi cenowej z cenami na rynku polskim.
 2. Wprowadzenia „Tarczy dla branży rolno-spożywczej” w wysokości co najmniej 10 miliardów złotych jako rekompensaty z tytułu kryzysu na rynku zbóż, rzepaku i artykułów rolno-spożywczych wywołanym rosyjską agresją na Ukrainę.
 3. Zdjęcia z polskiego rynku, do końca czerwca 2023 r., nadmiaru zbóż i rzepaku poprzez eksport oraz wykorzystanie na cele energetyczne.
 4. Wprowadzenie nowelizacji ustaw o biopaliwach wg załącznika przygotowanego przez Polską Koalicję Biopaliw i Pasz Białkowych, w terminie do końca maja 2023 r. jako ważnego elementu stabilizacji dochodów rolniczych.
 5. Dokonania zmian w budżecie Krajowego Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-27 poprzez zwiększenie poziomu dofinansowania z budżetu krajowego do maksymalnego poziomu dopuszczalnego przez Komisję Europejską, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie KPS.
 6. Dopłaty do transportu dla rolników i podmiotów zajmujących się obrotem zbóż w wysokości 100, 150 i 200 zł do jednej tony pszenicy, kukurydzy i rzepaku, w zależności od odległości od portów bałtyckich (Rząd RP wystąpi do KE o zgodę na udzielenie pomocy).
 7. Wprowadzenie do obrotu z Ukrainą jedynie paliw z dodatkiem biokomponentów krajowego pochodzenia tj. do oleju napędowego – 20%, do etyliny – 10%.
 8. Rozwoju infrastruktury transportowej, magazynowej, przeładunkowej.
 9. Zwiększenia przepustowości portów.
 10. Priorytetyzacji transportu i przeładunku zboża względem innych towarów.
 11. Otwarcia nowych rynku zbytu poprzez:
  - promocję polskiego zboża i produktów zbożowych;
  - realne wsparcie dyplomacji ekonomicznej;
  - efektywną współpracę służb dyplomatycznych – Ministerstwa Spraw Zagranicznych i agencji rządowych z sektorem handlowym;
  - sprawne uzgodnienia fitosanitarne – ujednolicenie sposobu działania poszczególnych placówek fitosanitarnych w Polsce."

Rolnicy dali czas wicepremierowi do świąt wielkanocnych. Jeśli nie będzie efektów, znów wyjdą na ulice i będą protestować. Do skutku.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.