Ocalić pszczoły i rolników

Unijni komisarze zwiększają swoje zaangażowanie w ograniczanie stosowania pestycydów. W ten sposób zamierzają powstrzymać spadek liczby owadów zapylających.
Komisja Europejska ogłosiła, że zamierza zareagować na inicjatywę obywatelską „Ocalić pszczoły i rolników”, podejmując konkretne działania do końca tego roku.  Zdjęcie: Dreczka

Komisja Europejska chce rozszerzyć ochronę dzikich owadów zapylających, do których należy m.in. kilkaset gatunków pszczół. Na tę okoliczność przedstawiła „nowy ład dla zapylaczy”. Stanie się on jednym z elementów strategii zrównoważonego rozwoju jako uzupełnienie pakietu ochrony przyrody. Inicjatywa ta ustala cele i środki do 2030 r.

Większa kontrola szkodliwego oddziaływania

Pierwszoplanowym celem jest zmniejszenie wpływu środków ochrony roślin. Do jego osiągnięcia mają się przyczynić np. wymogi dotyczące stosowania integrowanej ochrony roślin oraz dodatkowe testy oceny toksyczności środków ochrony roślin dla owadów zapylających. W tym kontekście pod uwagę będą brane także urazy przewlekłe i upośledzenia.

Komisja chce też wprowadzić zachęty od odbudowy siedlisk w krajobrazach rolniczych, a także na obszarach miejskich oraz poprawy ochrony gatunków i biotopów. W szczególności planowane jest zwiększenie wsparcia dla „rolnictwa przyjaznego owadom zapylającym” we Wspólnej Polityce Rolnej (WPR). Należy również zachęcać przedsiębiorców i obywateli do angażowania się w ochronę owadów zapylających.

Przy wsparciu Brukseli państwa członkowskie UE mają opracować krajowe strategie ochrony owadów. Następnie powinny przedstawić plany ochrony zagrożonych gatunków. Ważne obszary powinny zostać zmapowane i objęte systemem kompleksowego monitoringu. Pożądane są także inicjatywy ukierunkowanie na pogłębianie wiedzy społeczeństwa na temat przyczyn i skutków spadku liczby owadów zapylających. W kolejnym kroku planowane jest opracowanie koncepcji sieci korytarzy ekologicznych dla zapylaczy.

Potrzebne nowe środki

Teraz Komisja zwróciła się do Parlamentu Europejskiego i Rady Europy o zatwierdzenie nowych środków. Zostaną one włączone w krajowe plany naprawy. Poszczególne państwa członkowskie UE same określą instrumenty, jakimi będą dążyły do osiągnięcia wyznaczonego celu. Prace przygotowawcze powinny się zakończyć w tym roku.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.