Niemcy boją się ukraińskich nadwyżek

Po Francuzach także Niemcy chcą zniesienia ochrony lokalnych rynków przed importem produktów rolnych z Ukrainy. Apelują o usprawnienie korytarzy solidarnościowych.
Niemcy chcą wspierać eksport produktów rolnych z Ukrainy poprzez ponaglanie Brukseli do organizacji szlaków wysyłkowych poza Unię.

Niedawno Francuzi próbowali usprawiedliwić swoją bezczynność w obszarze gotowości na przyjmowanie produktów pochodzenia rolniczego z Ukrainy w ramach pomocy solidarnościowej. Teraz dołączyli do nich Niemcy, ale robią to inaczej. Otóż nasi zachodni sąsiedzi domagają się zniesienia zakazów, jakie do ochrony swoich rynków wprowadziły kraje Europy Wschodniej sąsiadujące z Ukrainą.

Tylko tranzyt

Kilka tygodni temu kraje zasypane ukraińskim eksportem ograniczyły dostęp do swoich rynków. Zgodnie z obecnym stanem pszenica, kukurydza, rzepak i słonecznik z Ukrainy mogą być przewożone wyłącznie jako towary tranzytowe przez wschodnie państwa członkowskie Unii Europejskiej (Polska, Słowacja, Węgry, Rumunia i Bułgaria). Ważność tego postanowienia wygasa 5 czerwca. Jednak unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski chce jego przedłużenia do października. Natomiast na szczeblu Komisji decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.

Za zniesieniem wspomnianych ograniczeń już w najbliższych dniach zdecydowanie opowiedziały się Niemcy. Zdaniem federalnego ministra rolnictwa Cema Özdemira korytarze solidarnościowe dla ukraińskiego eksportu rolnego powinny zostać usprawnione. W związku z tym wezwał Komisję Europejską, aby „wreszcie” uczyniła z tego najwyższy priorytet.

Cem Özdemir skrytykował fakt, że kilka państw członkowskich przyjęło jednostronne środki ochrony swoich rynków przed ukraińskim importem produktów rolnych. Niemcom ten fakt nie przeszkadzał od lipca ubiegłego roku. Natomiast teraz prawdopodobnie odczuwają napływ towarów, które przejeżdżają przez Polskę.

Pula rezerwy rolnej

Tymczasem komisarz Wojciechowski chce rozdysponować 250 mln € krajom członkowskim UE przyjmującym towary rolne z Ukrainy. Jest to część tegorocznej puli rezerwy rolnej, która wynosi łącznie 450 mln €. Tym razem w podziale środków uczestniczyłyby również kraje zachodnie UE. Według Wojciechowskiego w szczególności Hiszpania, Portugalia, Francja i Włochy już w czerwcu mogą spodziewać się wniosku Komisji o środki z rezerwy rolnej. Kraje te w ostatnich miesiącach zostały dotknięte suszą.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.