Nawozy naturalne wyjątkowo nawet do końca listopada

Według nowelizacji przepisów o stosowaniu nawozów naturalnych zawierających azot, graniczny termin to koniec października. W jakich sytuacjach można go przekroczyć?
Ostatnie tygodnie upłynęły pod znakiem częstych i obfitych opadów deszczu, które zdołały już wysycić wodą warstwę orną i podorną gleby nawet na obsianych gruntach.  Zdjęcie: Dreczka

Pod koniec stycznia br. zmieniło się rozporządzenie w sprawie Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu. Panująca obecnie pogoda sprawia, że zawarte w nim zmiany bardzo się przydadzą rolnikom w nadchodzących tygodniach. Z powodu częstych opadów deszczu stosowanie nawozów naturalnych bywa niemożliwe. Grunt jest na tyle namoknięty, że przejazd rozrzutnikiem obornika czy beczką z gnojowicą jest niemożliwy. Oczywiście wykluczone jest też niezwłoczne wymieszanie tych nawozów z glebą.

Wyjątkowo do końca listopada

Obowiązujące "standardowe" terminy stosowania nawozów naturalnych na gruntach rolnych właśnie dobiegły końca. Jednak wspomniane Rozporządzenie podaje, że w wyjątkowych sytuacjach możliwe jest stosowanie nawozów zawierających w swoim składzie azot na gruntach ornych w terminie późniejszym. Co to w praktyce oznacza?

Za wyjątkową sytuację uznaje się:

  • nadmierne uwilgotnienie gleby – wówczas graniczny termin stosowania wspomnianych nawozów to 30 listopada. Warto pamiętać, że przepisy programu azotanowego nie wymagają specjalnego dokumentowania takich przypadków. Rolnik sam określa warunki pogodowe i potrzebę stosowania nawozów po 31 października;
  • zakładanie nowych upraw jesienią po późno zbieranych przedplonach, np. po buraku cukrowym, kukurydzy lub późnych warzywach – dawka azotu wniesiona w takim nawożeniu nie może przekroczyć 30 kg N/ha. Dla tych sytuacji termin stosowania nawozów naturalnych to koniec jesieni. Jednak data kalendarzowa nie jest tu kryterium rozstrzygającym. Jeśli gleba jest już zamarznięta, zalana lub nasycona wodą albo przykryta śniegiem, to nawozić też nie wolno. Poza tym należy szczegółowo udokumentować termin zbioru, datę stosowania nawozu, zastosowane nawozy i ich dawkę oraz termin siewu rośliny ozimej.

Podstawa prawna

Rozdział 1.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z 31 stycznia 2023 r. w sprawie Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu (DzU 2023 poz. 244).

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.