Limit „de minimis” ma być wydatnie podniesiony

Jest duża szansa na znaczące zwiększenie limitów pomocy publicznej udzielanej rolnikom z budżetu państw unijnych w ramach „de minimis”. O jakie wsparcie toczy się gra?
Za zwiększeniem limitów przemawiają presja inflacyjna w ostatnich latach oraz wzrost cen środków do produkcji rolnej. Zdjęcie: Dreczka

Na ostatnim posiedzeniu ministrów rolnictwa Unii Europejskiej (UE) aż 15 ministrów wezwało Komisję Europejską (KE) do podniesienia maksymalnego poziomu pomocy publicznej, jaką dany kraj może przyznać na działalność rolniczą bez formalnego powiadomienia lub uzyskania zgody z Brukseli. Argumentami przemawiającymi za zwiększeniem limitów mają być presja inflacyjna w ostatnich latach oraz wzrost cen środków do produkcji rolnej.

Dwukrotny wzrost limitu „de minimis”?

Obecnie obowiązujący limit „de minimis” wynosi równowartość 20 tys. € na gospodarstwo rolne w ciągu 3 lat. Tylko w szczególnych wypadkach ta dotacja publiczna (poza funduszami WPR) może wynieść 25 tys. € na gospodarstwo. Zgodnie z przepisami przyjętymi w 2019 r. te progi mają obowiązywać do 2027 r. Tydzień temu przedstawiciele 15 krajów członkowskich UE wystosowali do Komisji żądanie podniesienia podstawowego limitu tej formy wsparcia do równowartości 50 tys. € na gospodarstwo w ciągu 3 lat. W miniony czwartek KE potwierdziła, że rozpocznie przegląd rozporządzenia w sprawie pomocy „de minimis” w rolnictwie.

Ważnym punktem wspomnianych obrad była analiza tymczasowych mechanizmów pomocy publicznej w związku z wojną na Ukrainie. Warto pamiętać, że przyjęto je w marcu 2022 r., kiedy po inwazji Rosji na Ukrainę nastąpił gwałtowny wzrost cen energii i nawozów oraz innych środków do produkcji rolnej. Programy łagodzenia skutków tych zjawisk pierwotnie miały się zakończyć pod koniec czerwca br. Jednak ministrowie wszystkich 27 krajów członkowskich UE, które od stycznia br. obserwują niezadowolenie sektora rolnego, podsycanego zwłaszcza importem ukraińskich zbóż i produktów zwolnionych z ceł, domagali się wydłużenia okresu udzielania tego wsparcia. Już wiadomo, że Komisja przedłuży o 6 miesięcy okres liberalizacji zasad udzielania pomocy publicznej gospodarstwom dotkniętym skutkami wojny na Ukrainie.

Tymczasowa pomoc do końca roku

Tymczasowe mechanizmy łagodzenia kryzysu umożliwiają państwom członkowskim przyznanie do 280 tys. € pomocy publicznej przedsiębiorstwom rolnym dotkniętym tym kryzysem oraz do 335 tys. € przedsiębiorstwom z sektora rybołówstwa i akwakultury. Graniczny termin rozpatrywania wniosków wydłużono do 31 grudnia 2024 r., jednak poszczególne państwa będą mogły same zdecydować o jego skróceniu. Poziomy górnych pułapów pomocy nie ulegają zmianie.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.