Komisarz Wojciechowski twardo za większym wsparciem dla rolnictwa

Bez dodatkowych środków finansowych osiągnięcie celów nowej Wspólnej Polityki Rolnej jest niemożliwe – mówi otwarcie Janusz Wojciechowski, unijny komisarz ds. rolnictwa.
Nie można wymagać od rolników, aby robili więcej za mniej – uważa komisarz Janusz Wojciechowski.

Wyzwania stojące obecnie przed unijnym rolnictwem są bezprecedensowe. Dlatego wieloletnie ramy finansowe Unii Europejskiej w perspektywie od 2028 r. wymagają wzmocnienia roli rolnictwa. Taką tezę przedstawił komisarz Janusz Wojciechowski na ostatnim posiedzeniu Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego. Swoje stanowisko uzasadnił tym, że nie można wymagać od rolników, aby robili więcej za mniej.

Unijne wsparcie traci na znaczeniu

Pod koniec bieżącego roku ma się odbyć przegląd śródokresowy ram finansowych UE na lata 2021-27. Przy tej okazji Wojciechowski chce zaproponować zwiększenie budżetu Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) od 2028 r. Jego zdaniem, jeśli rolnicy będą otrzymywać coraz mniej pieniędzy w miarę wzrostu wymagań, istnieje ryzyko, że wycofają się z unijnego systemu wsparcia rolnictwa.

Aby sprostać wszystkim wymaganiom rolnictwa, budżet musiałby zostać ponownie przemyślany i dostosowany. Wojciechowski nie ma złudzeń, że zwiększenie puli środków na WPR w obecnych ramach finansowych UE jest wyjątkowo mało prawdopodobne. Komisja odnotowała, że ceny płodów rolnych od września 2021 r. do września 2022 r. wzrosły średnio w UE o 25%. Jednak w tym samym okresie koszty wzrosły o 29%. Ta różnica może się pogłębiać, bo ceny płodów się zatrzymały, a inflacja nie.

Niestety, w obecnych ramach finansowych UE możliwości łagodzenia skutków inflacji zostały już wykorzystane. Norbert Lins, przewodniczący Komisji Rolnictwa w Parlamencie Europejskim wyraził opinię, że siła nabywcza środków z budżetu WPR do 2027 r. zmniejszy się o 32% (w odniesieniu do 2021 r.).

Zmiany WPR są nieuniknione

Komisarz Wojciechowski ma świadomość, że wyasygnowanie dodatkowych środków na rolnictwo w celu złagodzenia inflacji jest mało realne. Niemniej zamierza do końca swojej kadencji (31.10.2024 r.) złożyć propozycje zmian WPR. Uważa, że należy wzmocnić znaczenie sektora rolnego w unijnym budżecie.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.