Każdy może wyrazić opinię

Komisja Europejska pracuje obecnie nad nowym prawodawstwem dotyczącym inżynierii genetycznej. Teraz postanowiła zapytać o zdanie całe unijne społeczeństwo.
Metody hodowlane wykorzystujące inżynierię genetyczną nie mogą się upowszechnić w Unii Europejskiej ze względu na nieprzychylne przepisy.  Zdjęcie: Dreczka

Od dwóch dni Komisja Europejska prowadzi publiczne konsultacje na temat tzw. nowych metod hodowlanych, takich jak nożyce genowe CRIPS/CAS9. W ten sposób władze brukselskie chcą zachęcić zwykłych obywateli, władze publiczne i firmy do wyrażenia swoich poglądów na temat wykorzystania nowych procesów biotechnologicznych w produkcji żywności.

Bo społeczeństwo tego chce?

Komisja chce zrewidować prawo dotyczące inżynierii genetycznej. Ale część odpowiedzialności za swoje decyzje próbuje przerzucić na zwykłych obywateli. Swoje stanowisko w tej sprawie na razie przedstawia miękko. Niedawno Stella Kyriakides – unijna komisarz ds. zdrowia, w imieniu Komisji powiedziała: jesteśmy przekonani, że nowoczesna biotechnologia, a zwłaszcza nowa inżynieria genetyczna, mogą przyczynić się do uczynienia systemów rolniczych i żywnościowych bardziej zrównoważonymi w przyszłości. Przymiotnikiem "zrównoważony" od kilku lat szafuje się przy byle okazji.

Powód zainteresowania Komisji nowoczesną biotechnologią prawdopodobnie jest zupełnie inny. Otóż organ ten pracuje obecnie nad nowym prawodawstwem dotyczącym inżynierii genetycznej, które zamierza wkomponować w politykę Zielonego Ładu. Prawdopodobnie jakaś grupa brukselskich dygnitarzy już zdała sobie sprawę z tego, że w obecnej sytuacji gospodarczej i politycznej wprowadzanie reżimu zmierzającego do ograniczenia wydajności produkcji żywności, to prosta droga do drożyzny, gorszego zaopatrzenia i niepokojów społecznych.

W ubiegłym roku Komisja opublikowała badanie na temat potencjału metod hodowlanych wykorzystujących inżynierię genetyczną. Główny wniosek był taki, że unijne prawo dotyczące inżynierii genetycznej w swojej obecnej formie nie nadaje się do przedstawiania różnorodności i postępu wszystkich nowych technik hodowlanych. Przy okazji przemilczano fakt, że inżynieria genetyczna nie jest receptą na wszystkie konsekwencje, jakie zdaniem wielu niezależnych politycznie analityków i organizacji działających w otoczeniu rolnictwa przyniesie Zielony Ład.

Można wziąć udział w konsultacjach

Każdy obywatel UE zainteresowany konsultacjami społecznymi na temat nowych metod hodowlanych wykorzystujących inżynierię genetyczną, może wziąć w nich udział poprzez wypełnienie ankiety. Aby wyrazić swoją opinię, musi zarejestrować się na stronie Komisji lub zalogować za pomocą konta w mediach społecznościowych.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.