Jest wniosek o rewizję obszarów Natura 2000

Izby rolnicze chcą wiedzieć, czy obszary Natura 2000 zostały wyznaczone zasadnie. Wnoszą o przeanalizowanie możliwości zmiany zasięgu dla niektórych z tych obszarów.
Konsekwencje społeczno-gospodarcze związane z prowadzeniem działalności rolniczej na obszarach Natura 2000 są dotkliwe.

Wkrótce minie 20 lat od początku wyznaczania w Polsce obszarów Natura 2000. Zdaniem zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych, jest to wystarczająco długi czas, żeby móc ocenić efektywność i skutki tego procesu. Chcą się dowiedzieć, czy obszary te zostały wyznaczone w sposób zasadny? A także, czy służą ochronie cennych gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk, które występują w sposób szczególny na danym terenie?

Utrudniona działalność

Konsekwencje społeczno-gospodarcze związane z prowadzeniem działalności rolniczej na obszarach Natura 2000 są dotkliwe zarówno pod względem organizacyjnym, jak i ekonomicznym. Dlatego samorząd rolniczy wystąpił 13 marca 2023 r. do Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przedstawienie informacji, czy istnieją procedury zniesienia chociaż części ustanowionych obszarów Natura 2000.

Warto pamiętać, że za podstawę do wyznaczania obszarów Natura 2000 służą kryteria o podbudowie naukowej. A zatem, czy wystarczającym argumentem za zniesieniem tych ograniczeń będą ekspertyzy, które wykażą, że niektóre obszary chronione nie są zasadne na danym terenie rolniczym?

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.