Izby wnioskują o większe dopłaty do materiału siewnego

Rolnicy wytrwale postulują o objęcie dopłatami materiału siewnego rzepaku i kukurydzy. Teraz proponują kolejne gatunki. Czy jest szansa na wprowadzenie zmian?

Rolnicy od dawna postulują o objęcie kukurydzy dopłatą do materiału siewnego. Zdjęcie: Panek

Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła wczoraj, tj. 28 marca br. z wnioskiem do ministra rolnictwa i rozwoju wsi o zmiany w dopłatach do materiału siewnego. Chodzi o objęcie tym wsparciem kolejnych gatunków i rozważenie możliwości zmiany Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Czy nasiona pozostałych roślin nie zasługują na wsparcie?

– Coraz częściej pojawiają się postulaty, aby dopłatami objąć jak największą liczbę gatunków, w tym grykę, słonecznik, rzodkiew oleistą i facelię. Systematycznie rolnicy postulują objęcie dopłatami nasiona rzepaku i kukurydzy. Świadczy to o wzrastającej świadomości rolników, że kwalifikowany materiał siewny jest podstawą zdrowia roślin i szansą na uzyskanie dobrego plonu. W związku z ogromnym naciskiem na ograniczanie środków ochrony roślin, ułatwienie dostępu rolnikom do materiału siewnego wysokiej jakości mogłoby przynieść korzystne efekty w postaci zmniejszenia zużycia środków ochrony roślin przy zachowaniu wysokich plonów.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych

Warto pamiętać, że dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany na razie są przewidziane tylko dla trzech grup roślin uprawnych: zbóż, roślin strączkowych i ziemniaka. Jednak rolnicy uprawiają coraz więcej gatunków, przez co zwiększają różnorodność biologiczną.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.