Nowe stawki dopłat do materiału siewnego

Dopłaty do materiału siewnego po zmianach będą obowiązywać od połowy stycznia. W obliczu fali podwyżek cen materiału siewnego ich znaczenie byłoby większe, gdyby wzrosły.
W obliczu fali podwyżek cen materiału siewnego znaczenie dopłat byłoby większe, gdyby wzrosły. Zdjęcie: Panek

Pod koniec roku opublikowano Rozporządzenie w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznym materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany (DzU z 2022 r. poz. 2867). Po raz pierwszy pojawił się podział na uprawy konwencjonalne i ekologiczne.

Oto nowe stawki dopłat do materiału siewnego za 2022 r.:

1. Dla upraw konwencjonalnych:

  • 65 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub strączkowych;
  • 115 zł – dla roślin strączkowych;
  • 350 zł – dla ziemniaka.

2. Dla upraw ekologicznych:

  • 78 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub strączkowych;
  • 138 zł – dla roślin strączkowych;
  • 420 zł – dla ziemniaka.

– Drastyczny wzrost cen środków produkcji, jaki dotknął rolników w ostatnich miesiącach, jest dla nas bardzo dużym problemem, gdyż mimo wyższych cen zbytu jakie uzyskujemy ze sprzedaży naszych płodów rolnych osiągnięcie opłacalności na poziomie warunkującym zwrot kosztów produkcji jest bardzo trudny. Dotyczy to także materiału siewnego. Aktualnie proponowane przez firmy nasienne ceny kwalifikatu są na tyle wysokie, że oferowana przez resort rolnictwa w rozporządzeniu stawka dopłaty, w żaden sposób nie zrekompensuje kosztu tego rodzaju zakupu.

Stanisław Kacperczyk, Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych

Rozporządzenie wchodzi w życie 14 stycznia br. Natomiast dofinansowanie będzie udzielane w ramach pomocy de minimis.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.