Czy będzie interwencyjny skup kukurydzy na bioetanol?

Wprowadzenie interwencyjnego skupu kukurydzy na bioetanol jest koniecznością – tak uważa Krajowa Rada Izb Rolniczych. Zarząd złożył wniosek o pilne podjęcie działań.
Ziarno kukurydzy w kolbach na polach z każdym dniem ma coraz gorszą jakość, zatem najbezpieczniej byłoby przerobić je na bioetanol. Zdjęcie: Panek

Jest druga dekada stycznia, a kukurydza w wielu rejonach ciągle stoi na polach i czeka na zbiór. Wszystko przez destabilizację rynku na skutek zalania naszego kraju ukraińskim ziarnem. Dlatego zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych w miniony poniedziałek wystąpił do Henryka Kowalczyka, wicepremiera i ministra rolnictwa i rozwoju wsi, o pilne wprowadzenie interwencyjnego skupu kukurydzy od rolników. Ziarno to miałoby zostać zagospodarowane przez PKN Orlen do produkcji bioetanolu.

Kraj tranzytowy czy główny importer?

W przekazanym stanowisku zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej w sprawie zagospodarowania ziarna kukurydzy do produkcji bioetanolu czytamy: Import kukurydzy z Ukrainy do Polski doprowadził do destabilizacji krajowego rynku. Polska miała być krajem tranzytowym. Tymczasem kukurydza ukraińska wjechała do naszego kraju i zalega w magazynach.

Sytuacja rolników jest dramatyczna. Kukurydza w wielu rejonach stoi na polach do teraz, bo jesienią nie było możliwości jej sprzedaży. Punkty skupu nie były zainteresowane jej zakupem ze względu na duży import z Ukrainy. Jeśli obecne warunki pogodowe utrzymają się, to ziarno w kolbach na polach z dnia na dzień będzie coraz gorszej jakości, co w konsekwencji może doprowadzić do jego porażenia przez mikotoksyny, czyli metabolity grzybów. Również pogoda nie ułatwia sprawy. Intensywne opady śniegu, a obecnie deszczu, nie pozwalają jej skosić.

Przetworzyć na biopaliwa

– Proponujemy rozwiązanie tego problemu poprzez zagospodarowanie takiej kukurydzy do produkcji bioetanolu przez Spółkę Orlen. Takie rozwiązanie może częściowo zmniejszyć zależność naszego kraju od ropy naftowej, a rolnikom przynieść nie tylko zwrot kosztów poniesionych na uprawę, ale też należny dochód. Naszym zdaniem należy wzmocnić w Polsce inwestycje w zakłady przetwarzające kukurydzę na bioetanol. Przyniosłoby to dodatkowe korzyści dla Polski, bowiem produkt uboczny z przetworzenia kukurydzy na bioetanol jest doskonałym źródłem cennej paszy w produkcji zwierzęcej.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.