ARiMR pyta rolników o stan zapasów zbóż

Pracownicy biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kontaktują się z rolnikami i pytają o stan zapasów zbóż. Wiemy, jaki jest powód.
Załamanie się rynku kukurydzy w Polsce to skutek napływu masowych ilości ziarna z Ukrainy. Zdjęcie: Panek

Do niektórych rolników odezwali się pracownicy biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z pytaniami o ilości zbóż pozostające w gospodarstwie – informuje resort rolnictwa. Pozyskane w ten sposób informacje dotyczące zgromadzonego ziarna będą wykorzystane podczas posiedzenia Rady Ministrów Rolnictwa Unii Europejskiej w dyskusji nad propozycjami dotyczącymi eksportu produktów rolno-spożywczych z Ukrainy.

Kogo dotyczą telefony?

Telefony są wykonywane do tych rolników, którzy we wnioskach o dopłaty bezpośrednie złożyli określone deklaracje dotyczące powierzchni użytków rolnych oraz powierzchni upraw zbóż.

Rolnicy z województwa lubelskiego, mazowieckiego i podkarpackiego mogą się spodziewać telefonu z ARiMR, gdy powierzchnia użytków rolnych należąca do nich wynosi powyżej 20 ha, a uprawa zbóż (żyto, pszenica, jęczmień, owies, pszenżyto lub też kukurydza) zajmuje co najmniej 1 ha. Natomiast rolnicy z pozostałych województw mogą spodziewać się kontaktu, gdy powierzchnia użytków rolnych należąca do nich wynosi powyżej 50 ha, a wymienione wyżej uprawy zajmują powierzchnię przynajmniej 1 ha.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.