Lafarge rozwija ofertę dla rolnictwa

Jedyną twardą skałą w północnej Polsce jest złoże wapieni jurajskich na Kujawach. Kopalina ma wiele zastosowań, ale najczystszego surowca wymaga wapno nawozowe.
Eksploatacja złoża na Kujawach jest mocno skomplikowana, bo w ramach jednego poziomu może występować surowiec posiadający różne właściwości. Zdjęcia: Panek

Złoża wapieni w Polsce zlokalizowane są na linii od Opolszczyzny, przez Małopolskie i Świętokrzyskie, aż po Lubelskie. Pod tym względem północna część kraju jest uboga. Wyjątek stanowi unikalne złoże wapieni jurajskich na Kujawach, na obszarze Barcin-Piechcin k. Inowrocławia. Tam znajduje się kopalnia odkrywkowa, w której koncesję na wydobycie ma od ponad ćwierć wieku firma Lafarge, należąca do globalnej grupy Holcim. Poznaj historię kopalni, proces produkcji nawozów wapniowych oraz ofertę dla rolnictwa.

Mocno skomplikowana eksploatacja

– Przeciętne wydobycie surowca wynosi ponad 7 mln t rocznie. Jednak jego eksploatacja jest mocno skomplikowana, z uwagi na budowę geologiczną złoża. W ramach jednego poziomu może występować surowiec posiadający różne właściwości. Bada się je na etapie wiercenia otworów pod roboty strzałowe, z pobieranych automatycznie zwiercin. Po uśrednieniu taka próbka jest przekazywana do badań laboratoryjnych w celu oznaczenia 10 tlenków. Na tej podstawie kamień kwalifikuje się do konkretnego odbiorcy. Wapno nawozowe wymaga najczystszego surowca.

Hubert Włodarski, dyrektor Zakładu Górniczego Kujawy

Lafarge od wielu lat jest producentem naturalnych nawozów wapniowych Kujawit i Kujawit Premium oraz Radkowit i Radkowit Premium. W ofercie firmy znajduje się również kreda pastewna. Oto jakimi właściwościami cechuje się wapno nawozowe:

  • Kujawit – wapno węglanowe, zawierające 47-53% CaO. Powstaje w wyniku kruszenia wapienia i margli jurajskich. Stopień rozdrobnienia to: do 2 mm – 94%, do 0,5 mm – 54%. Natomiast reaktywność jest na poziomie 50%. Rekomendowany szczególnie na gleby lekkie i średnie, ale także na gleby zwięzłe;
  • Kujawit Premium – to również wapno węglanowe, ale zawierające 54% CaO. Powstaje w wyniku mielenia wapienia i margli jurajskich w młynie kulowym. Stopień rozdrobnienia to: do 0,5 mm – 100%, do 0,125 mm – 99%. Z kolei reaktywność jest na poziomie 99%. Polecany na gleby, które wymagają szybkiej zmiany odczynu;
  • Radkowit – wapno węglanowo-magnezowe, zawierające 30-35% CaO i 15-18% MgO. Powstaje w wyniku kruszenia dolomitu. Stopień rozdrobnienia to: do 2 mm >90%, do 0,5 mm >50%. Natomiast reaktywność jest na poziomie 36%. Rekomendowany szczególnie na gleby bardzo kwaśne, kwaśne i lekko kwaśne, o niskiej zasobności w magnez i wapń;
  • Radkowit Premium – to także wapno węglanowo-magnezowe, zawierające 30-35% CaO i 15-18% MgO. Powstaje w wyniku mielenia dolomitu w młynie kulowym. Stopień rozdrobnienia to: <2 mm 100%, <0,5 mm 99%. Z kolei reaktywność sięga 60%. Polecany tam, gdzie oczekuje się szybkich efektów.

Wapno zwykłe, czyli powstające w wyniku kruszenia kopaliny, sprzedawane jest w ilościach całosamochodowych po ok. 25 t luzem. Można je łatwo stosować za pomocą rozsiewacza do wapna, a także wielu modeli rozrzutnika obornika. Natomiast bardziej skomplikowana sprawa jest z formą pylistą, oznaczaną jako Premium.

– Wapno pyliste to w zasadzie mączka wapienna o specyficznej, lejącej konsystencji. Do zalet tej formy należy: wysoka reaktywność, szybkość działania, a także atrakcyjna cena zakupu. Jednak nie jest pozbawiona wad. Musi być dostarczana za pomocą cystern lub w big bagach i wymaga specjalnych rozsiewaczy wapna, wyposażonych w belkę do precyzyjnej aplikacji, która zapobiega znoszeniu nawozu przez wiatr. Dlatego jest to rozwiązanie dla dużych gospodarstw oraz firm świadczących usługi rolnicze.

Tomasz Piszczatowski, kierownik segmentu rolnictwo Lafarge

Od sierpnia br. firma Lafarge posiada w ofercie również nawozy wapniowe dla mniejszych gospodarstw, w opakowaniach po 25 kg i 500 kg.  Stało się tak za sprawą przejęcia od firmy Polcalc zakładu produkcji granulowanych nawozów wapniowych na bazie mączki wapiennej w Lubieniu Kujawskim. Nowy właściciel zapewnia, że ta zmiana nie wpłynie na działalność Polcalc – oferta produktowa, proces zamówień i dostaw pozostają bez zmian.

Kilka ważnych danych

Złoże wapieni na Kujawach zostało odkryte w 1858 r. Dwa lata później rozpoczęto jego eksploatację, a w 1969 r. uruchomiono cementownię. W połowie lat 90. XX w. ten państwowy zakład został sprywatyzowany. Od tego czasu działalność prowadzona jest niezmiennie przez firmę Lafarge. W 2001 r. nastąpiła koncentracja wydobycia w wyrobiskach Wapienno Wschód i Wapienno Zachód oraz wymiana sprzętu mobilnego.

Aktualnie Lafarge w Zakładzie Górniczym Kujawy zatrudnia 126 osób oraz dodatkowo współpracuje ze 150 podwykonawcami, którzy wykonują m.in. roboty wiertniczo-strzałowe. Posiada koncesję na wydobycie do 2054 r. Firma uzyskała też decyzję środowiskową na budowę zakładu produkcji nawozów. Z uwagi na generowanie hałasu, powstanie on w miejscu oddalonym od zabudowań. Pozwoli to zminimalizować wpływ na otoczenie i prowadzić prace przez całą dobę.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.