Czy glifosat jest szkodliwy? Jest nowy wyrok

Od kilku lat trwają spory na temat szkodliwości glifosatu dla ludzi i środowiska. Za oceanem toczy się wiele spraw sądowych, które kończą się różnymi werdyktami.
Herbicydy nieselektywne zawierające glifosat są używane do zwalczania chwastów i zbędnej roślinności.  Zdjęcie: Dreczka

Niedawno sąd w Kalifornii wydał wyrok uniewinniający firmę Bayer, jako producenta herbicydu Roundup, którego substancję czynną glifosat podejrzewa się o negatywny wpływ na życie ludzi. Sprawę wniosła matka czteroletniego chłopca, który zachorował na nowotwór – chłoniaka Burkitta. Przyczyną zachorowania miał być fakt, że jego matka używała herbicydu Roundup na terenie posiadłości. Ława przysięgłych sądu w Los Angeles (Kalifornia) w swoim werdykcie stwierdziła, że nie ma dowodów na związek między chwastobójczym glifosatem Roundup a nowotworem u chłopca.

Brak twardych dowodów

Podobnych spraw w USA jest więcej i w każdej z nich strony pozywające domagają się wysokich odszkodowań. W większości z nich pada oskarżenie o to, że producent Roundupu, którym w USA nadal jest firma Monsanto, nie ostrzega, że pestycyd jest niebezpieczny. Jednak znalezienie uzasadnienia na to, w jaki sposób bezpośrednio przyczynił się do wywołania ciężkich schorzeń, też nie jest takie oczywiste. Często brakuje na to twardych dowodów.

We wspomnianej sprawie rodzina chłopca nie akceptuje wyroku. Jej prawnicy krytykują ławę przysięgłych, która została zapytana tylko, czy rak chłopca był spowodowany kontaktem z Roundupem. Możliwe jest odwołanie od wyroku.

Herbicydy zawierające glifosat są bardzo rozpowszechnione na świecie i są ich setki. Również ich producentów jest przynajmniej kilkudziesięciu. Jednak fala masowych oskarżeń o zrujnowanie zdrowia w sposób nawet zagrażający życiu ogarnęła tylko USA i została skierowana tylko przeciwko jednemu producentowi środków zawierających glifosat.

Odkąd firma Bayer kupiła producenta herbicydów marki Roundup, zawsze zapewniała, że są one bezpieczne, jeśli właściwie je się stosuje. W swoim stanowisku odwołuje się do odpowiednich ocen amerykańskiej agencji ochrony środowiska EPA oraz organów nadzoru rynku środków ochrony roślin w UE i Niemczech.

Pod wpływem lawiny pozwów w maju br. firma Bayer wycofała się z postępowania ugodowego, którego celem było osiągnięcie ugody o wartości miliarda dolarów z dziesiątkami tysięcy powodów w USA. Zamiast tego specjalna grupa robocza opracowała pięciopunktowy plan przeciwdziałania przyszłym zagrożeniom prawnym dla Roundupu.

Niejednoznaczne wyniki badań

W Europie, gdzie prawo dotyczące badań nad rejestracją i stosowaniem środków ochrony roślin jest najbardziej restrykcyjne na świecie, masowych zachorowań z powodu jakiegokolwiek pestycydu od dawna nie odnotowano. Jednak jest wielu zwolenników wycofania glifosatu z użycia. Tymczasem wyniki bardzo szczegółowych badań nad jego szkodliwością bywają sprzeczne. Część niezależnych ośrodków badawczych nawet zauważa, że szkodliwość herbicydów zawierających glifosat może w większym stopniu wynikać z dodatków (koformulantów) używanych podczas ich produkcji, niż samej substancji czynnej.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.