Rzepak pod znakiem odmian mieszańcowych

Francuska firma hodowlano-nasienna RAGT znana jest w naszym kraju przede wszystkim z odmian zbóż i kukurydzy. Jednak rozwija też ofertę w rzepaku ozimym.
Firma hodowlano-nasienna RAGT w swojej ofercie na polski rynek ma obecnie 16 mieszańców rzepaku ozimego.  Zdjęcie: Dreczka

Rozwój uprawy rzepaku ozimego w ostatnim dziesięcioleciu był nacechowany dynamicznym wzrostem udziału odmian mieszańcowych. Zdecydowana większość z nich pochodziła z zagranicznych hodowli. Francuska firma hodowlano-nasienna RAGT w swojej ofercie na polski rynek ma obecnie 16 mieszańców rzepaku ozimego.

Kilka ciekawych odmian

W tej licznej grupie warto zwrócić uwagę przynajmniej na kilka, bo wyróżniają się na tle pozostałych. Oto one:

  • RGT Bonanza jest już od kilku lat obecna na polskim rynku. Jednak nadal bardzo dobrze i stabilnie plonuje – 119% wzorca w PDO 2019 r. Dzięki temu trafiła na listy zalecanych odmian aż w 9 województwach. Poza tym cechuje się wysokim zaolejeniem i odpornością na choroby, a w szczególności na czerń krzyżowych. Przydatna jest do uprawy na wszystkich rodzajach gleb. Toleruje nieco opóźniony termin siewu.
  • RGT Pegazzus to tegoroczna nowa rejestracja. Przede wszystkim wyróżnia się odpornością na kiłę kapusty, w zakresie patotypów najczęściej występujących w Polsce. Hodowca podaje odporność na 7 patotypów, co zdecydowanie wyróżnia odmianę spośród obecnych na polskim rynku. Plonuje zdecydowanie powyżej wzorca. Cechuje się też dobrym zaolejeniem i bardzo wysoką zawartością białka w nasionach. W bieżącym sezonie RAGT wprowadza do sprzedaży również odmianę o podobnym profilu odpornościowym – RGT Kocazz.
  • RGT Amazzonite jest odmianą, która bardzo dobrze plonowała w badaniach rozpoznawczych COBORU w 2019 r. Zaolejenie nasion również bardzo dobre. Dzięki silnemu wigorowi początkowemu dobrze znosi opóźniony siew i przymrozki. Na uwagę zasługuje też bardzo dobra odporność na choroby, a w szczególności na czerń krzyżowych i wirusa żółtaczki rzepy (TuYV).
  • RGT Trezzor potwierdziła swoje wysokie plonowanie m.in. w badaniach rozpoznawczych COBORU w 2019 r. – 120% wzorca, czemu towarzyszyła bardzo wysoka zawartość oleju i białka w nasionach. Rośliny mają niski i zwarty pokrój oraz cechują się wysoką zimotrwałością. Są mniej podatne na okresowe niedobory wody. Bardzo silny wigor początkowy roślin pozwala na znaczące opóźnienie siewu w sytuacji niekorzystnych warunków. Ważną zaletą jest także wysoka zdrowotność, zwłaszcza w przypadku presji zgnilizny twardzikowej, werticiliozy i wirusa żółtaczki rzepy (TuYV).

Poza powyższymi hodowca testuje w badaniach rozpoznawczych w Polsce takie odmiany, jak RGT Cadran, RGT Blackmilion, RGT Banquizz czy RGT Guzzi.

– Presja jesiennych chorób i szkodników w ostatnich latach bardzo się nasiliła. Dlatego nasiona z naszej oferty są zabezpieczone zarówno przed chorobami (Scenic Gold), jak i szkodnikami (Buteo Start). Rolnicy korzystają tylko z tak zabezpieczonych nasion, gdyż inne metody walki z wcześnie pojawiającymi się agrofagami są nieskuteczne, a zwłaszcza w przypadku szkodników atakujących z gleby.

Grzegorz Litwin – RAGT, menadżer produktu rzepak

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.