Partnerstwo w hodowli pszenicy mieszańcowej

Koncerny chemiczne, które w minionych dziesięcioleciach zarobiły ogromne pieniądze na sprzedaży środków ochrony roślin, obecnie coraz bardziej interesują się rynkiem nasiennym.
Wydajność odmian mieszańcowych pszenicy jest ważna, ale dużo uwagi przywiązuje się też do innych cech, jak np. odporność na choroby.  Zdjęcie: Dreczka

Niedawno francuska firma hodowlano-nasienna RAGT i niemiecki koncern chemiczny Bayer ogłosiły, że łączą siły, aby wprowadzić na rynek europejski odmiany mieszańcowe pszenicy ozimej. Kompetencje obu partnerów można uznać za najlepsze z możliwych. Bayer jest światowym liderem w ochronie upraw rolniczych. Posiada ogromne kadry z najnowszą wiedzą fachową w zakresie systemów produkcji nasion i rozwiązań cyfrowych w rolnictwie. Natomiast firma RAGT zalicza się do wiodących hodowców odmian zbóż w Europie.

Mocne zaplecza kooperantów

Na mocy zawartego porozumienia obie firmy zamierzają rozwijać technologię hodowli odmian mieszańcowych pszenicy. Nowe odmiany oprócz lepszych wyników produkcyjnych mają też oferować szereg cech, których poszukują rolnicy, zwłaszcza z obszaru wyzwań, jakie niesie ze sobą ocieplenie klimatu. Mają też się przyczynić do wzrostu niezależności europejskiego systemu produkcji żywności i pasz.

Wymienione powyżej firmy nie są odosobnione w swoich dążeniach. Kilka tygodni temu firma Syngenta poinformowała, że jeszcze w tym roku planuje rejestrację we Francji serii odmian mieszańcowych pszenicy ozimej nazwanej X-Terra. Składa się ona z 4 odmian, z czego 2 są szczególnie przystosowane do warunków panujących na północy kraju. Podjęto już działania w celu budowy sieci dystrybucyjnej. Wśród walorów tych odmian przedstawiciele Syngenty wymieniają:

  • większa wydajność i rentowność, spełniając jednocześnie oczekiwania rynków zbytu;
  • lepsza stabilność plonów;
  • większa biomasa liści, która powoduje lepsze pokrycie gleby, a tym samym przyczynia się do większej konkurencyjności względem chwastów oraz wydajniejszą asymilacją;
  • większa zdolność do wychwytywania i zatrzymywania dwutlenku węgla;
  • lepsza tolerancja na choroby warunkowana genetycznie;
  • lepsza gospodarka składnikami pokarmowymi dostarczanymi w nawozach;
  • większa tolerancja roślin na stres wodny dzięki silniej rozwiniętemu systemowi korzeniowemu.
To już się zmienia w wyścig

Warto pamiętać, że zainteresowanie sprzedażą odmian mieszańcowych w Europie wyraziła także firma BASF. Trwają prace, aby za kilka lat wprowadzić do sprzedaży pierwsze nasiona pszenicy hybrydowej marki Ideltis. Obok Europy brana jest też pod uwagę aktywność w głównych regionach produkcji pszenicy Ameryki Północnej.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.