Odmiany kukurydzy na kiszonkę w PDO 2020

Po dwóch dość kiepskich sezonach kukurydza znów miała warunki do ukazania swojego potencjału. Wyniki wskazują na dalszy postęp w plonowaniu nowszych odmian.
Najlepsze odmiany kukurydzy na kiszonkę
Wyniki plonowania odmian kukurydzy zbieranej na kiszonkę sugerują, że ostatni sezon wegetacyjny ogólnie bardziej sprzyjał tej roślinie niż trzy poprzednie.  Zdjęcie: Dreczka

Już pojawiły się wstępne wyniki plonowania odmian kukurydzy na kiszonkę, jakie badano w tym roku w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO). W prezentowanej tabeli zestawiono wyniki dla 25 odmian poddanych ocenie zbiorczej na podstawie wyników z 22 stacji rozlokowanych w całym kraju.

Odmiany kukurydzy na kiszonkę podzielono na grupy wczesności, w obrębie których zostały uszeregowane według plonu suchej masy, począwszy od najlepszych. W kilku przypadkach plon suchej masy okazał się podobny i wtedy drugim kryterium była zawartość suchej masy – im wyższa, tym lepiej, bo sugeruje większy udział ziarna w zbieranej masie. W ciągu kilku tygodni nastąpi ostateczna weryfikacja wyników i wówczas kolejność odmian kukurydzy może ulec niewielkim zmianom.

Lista najlepszych odmian kukurydzy na kiszonkę
Kukurydza na kiszonkę – grupa odmian wczesnych

Plon wzorca (suchej masy) w grupie odmian wczesnych wyniósł 202,6 dt/ha i w odniesieniu do ubiegłorocznego wzrósł o 35,5 dt/ha. Na każdy 1% plonu przypada ok. 203 kg s.m. Łącznie w tej grupie oceniono 5 odmian kukurydzy. Najlepszy plon uzyskała odmiana Tipico – 104% wzorca, a tuż za nią KWS Salamandra, która była badana również w kierunku ziarnowym i wygrała w tej grupie wczesności. Pozostałe odmiany plonowały nieco poniżej wzorca. Pod względem zawartości suchej masy w plonie ogólnym najlepiej wypadła KWS Salamandra.

Kukurydza na kiszonkę – grupa odmian średnio wczesnych

Plon wzorca dla grupy odmian średnio wczesnych wyniósł 207,2 dt/ha i na tle ubiegłorocznego był większy o ponad 27 dt/ha. Na każdy 1% plonu przypada ok. 207 kg s.m. Ocenie w tej grupie poddano 11 odmian kukurydzy. Różnica między najlepszą i najsłabszą wyniosła 11%, co daje prawie 23 dt/ha s.m. Na czele uplasował się ES Watson, a minimalnie za nim ES Bond i Brigado. Największą zawartość suchej masy w plonie ogólnym uzyskała odmiana Farmezzo.

Kukurydza na kiszonkę – grupa odmian średnio późnych

Miniony sezon sprzyjał odmianom średnio późnym. Plon wzorca dla tej grupy wyniósł 232,8 dt/ha s.m. i był większy od ubiegłorocznego o prawie 54 dt/ha. Zatem na każdy 1% plonu przypada prawie 233 kg s.m. W tej grupie oceniano 9 odmian kukurydzy, które wykazały znaczne zróżnicowanie wyników. Najlepszą odmianę – Clementeen – dzieliło od najsłabszej 14% wzorca, co można przeliczyć na 32,6 dt/ha s.m. Największą zawartość suchej masy uzyskała odmiana Hardware, a najmniejszą P0725.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.