LOZ 2022: Odmiany kukurydzy dla województw

Na listach odmian kukurydzy zalecanych do uprawy na terenie województw w br. znalazły się aż 54 kreacje. Większość z nich jest rekomendowana do uprawy na ziarno.
Siewy kukurydzy niebawem ruszają i to już ostatni moment na wybór odmian dopasowanych do warunków danego regionu. Zdjęcie: Panek

Lista zarejestrowanych w Polsce odmian kukurydzy jest wyjątkowo długa (153). Figurują na niej odmiany ziarnowe i kiszonkowe. Niektóre polecane są do uprawy w obu kierunkach. Warto pamiętać, że ruch na liście odmian kukurydzy jest bardzo duży. Tylko w tym roku do krajowego rejestru trafiło 36 nowości (27 ziarnowych i 9 kiszonkowych). Poza nimi w obrocie na naszym rynku znajduje się jeszcze przynajmniej kilkadziesiąt odmian z tzw. listy europejskiej (CCA), które nie posiadają oficjalnych wyników badań rejestrowych w Polsce. Można zatem stwierdzić, że wybór odmian kukurydzy jest u nas bardzo bogaty, a przy tym zdominowany przez kreacje zagraniczne.

Ciężko poznać wszystkie odmiany

Oczekiwania dotyczące plonowania kukurydzy w ostatnich latach zostały wywindowane tak wysoko, że rotacja odmian w handlu jest bardzo duża. W tym gąszczu nazw rolnicy nie zawsze potrafią się odnaleźć i coraz chętniej opierają się na wynikach oficjalnych badań prowadzonych przez COBORU. Obok wyników badań rejestrowych, bardzo pomocne są rankingi sporządzane na podstawie danych z porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO).

W przypadku kukurydzy zasięg badań PDO obejmuje wszystkie województwa. Dzięki nim poszczególne regiony dysponują własnymi wynikami. Niestety, listy odmian zalecanych do uprawy w danym regionie są tworzone od niedawna i tylko w niektórych województwach (ziarnowe w 6 i kiszonkowe w 4). Kukurydziane potęgi, jak Dolny Śląsk, czy Wielkopolska, na razie nie utworzyły takich list.

Na listach odmian kukurydzy na ziarno zalecanych do uprawy na terenie województw w 2022 r. znalazły się 34 kreacje (tabela 1.). Ciekawostką i zarazem poprawnością wynikającą z wczesności może być fakt, że w województwie podkarpackim w ogóle nie rekomenduje się mieszańców z grupy wczesnych, a w województwie pomorskim nie zaleca się innych, niż wczesne.

W przypadku odmian kiszonkowych rekomendacje obejmują na razie tylko 4 województwa. W każdym z nich zalecane są mieszańce z wszystkich grup wczesności za wyjątkiem późnych. Tę grupę na razie reprezentuje tylko jedna odmiana (Karismo), która jest zalecana wyłącznie w województwie podlaskim (tabela 2.).

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.