PDO 2021: Kukurydza na kiszonkę

Ubiegłoroczna zimna wiosna nie zaszkodziła zbytnio uprawom kukurydzy kiszonkowej. W grupie odmian wczesnych i średnio wczesnych odnotowano znów wzrost plonowania.
Ostatni sezon pomimo wiosennych chłodów, sprzyjał wczesnym i średnio wczesnym odmianom kukurydzy uprawianym na kiszonkę.  Zdjęcie: Dreczka

Kto zastanawia się nad wyborem odmian kukurydzy do uprawy w nadchodzącym sezonie, może oprzeć się na ostatecznych wynikach plonowania uzyskanych w minionym sezonie w porejestrowym doświadczalnictwie odmianowym (PDO). W prezentowanej tabeli zestawiono wyniki plonowania 37 odmian, które zostały poddane ocenie zbiorczej na podstawie wyników z 20-22 stacji rozlokowanych w całym kraju. Dla grupy wczesnej było to 21 doświadczeń, dla średnio wczesnej 20, a dla średnio późnej 22.

Odmiany w tabeli podzielono na grupy wczesności, w obrębie których zostały uszeregowane według plonu suchej masy, począwszy od najlepszych. Tylko w jednym przypadku plon suchej masy okazał się identyczny, wtedy drugim kryterium była zawartość suchej masy – im wyższa, tym lepiej, bo sugeruje większy udział ziarna w zbieranej masie. Warto pamiętać, że na tle wyników wstępnych, które ukazały się pod koniec listopada, kolejność odmian uległa kilku zmianom.

Wczesne i średnio wczesne znów w górę

Plon wzorca (suchej masy) w grupie odmian wczesnych wyniósł 206,9 dt/ha i w odniesieniu do ubiegłorocznego wzrósł o 4,3 dt/ha. Na każdy 1% plonu przypada ok. 207 kg s.m. Łącznie w tej grupie oceniono 8 odmian. Najlepszy plon po raz kolejny uzyskała odmiana Tipico – prawie 9 dt/ha powyżej wzorca. Za nią uplasowały się Keltico oraz LG31224 i RGT Decitexx. Pod względem koncentracji suchej masy w plonie ogólnym najlepiej wypadła KWS Salamandra.

Plon wzorca dla grupy odmian średnio wczesnych wyniósł 214,3 dt/ha i na tle ubiegłorocznego był większy o ponad 7 dt/ha. Na każdy 1% plonu przypada ok. 214 kg s.m. Ocenie w tej grupie poddano 20 odmian. Różnica między najlepszą i najsłabszą wyniosła ponad 36 dt/ha s.m. Na czele uplasowała się SM Warsowia, a minimalnie za nią Tiguan. Bardzo dobre wyniki uzyskały również odmiany SY Colloseum, Recorder i ES Palladium. Największą zawartość suchej masy w plonie ogólnym uzyskała odmiana KWS Iconico.

Średnio późne w dół

Miniony sezon nie był tak sprzyjający dla odmian średnio późnych, jak 2020. Plon wzorca dla tej grupy zmalał do 216,6 dt/ha s.m. i był mniejszy od ubiegłorocznego o ponad 16 dt/ha. Zatem na każdy 1% plonu przypada prawie 217 kg s.m. W tej grupie oceniano 9 odmian, które wykazały istotne zróżnicowanie wyników. Najlepszą odmianę – KWS Adaptico – dzieliło od najsłabszej ponad 29 dt/ha s.m. Największą zawartość suchej masy uzyskała odmiana Physiker.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.