Jak uprawiać kukurydzę po ugorze?

Ugory w ramach zazielenienia będzie można w tym roku wykorzystać do produkcji żywności i pasz. Na takich gruntach można zasiać kukurydzę. O czym należy pamiętać?
Uprawa kukurydzy na ugorach wymaga bardziej intensywnej ochrony herbicydowej. Zdjęcie: Panek

Wojna w spichlerzu Europy wymaga zadbania o bezpieczeństwo żywnościowe pozostałej części kontynentu. Dlatego Komisja Europejska przygotowała projekt decyzji umożliwiającej w br. wykorzystanie ugorów tworzonych w ramach zazielenienia do produkcji żywności i pasz. Obecnie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pracuje nad wprowadzeniem przepisów do prawodawstwa krajowego.

Jak doprowadzić do użyteczności?

Do Polskiego Związku Producentów Kukurydzy napływają pytania rolników o zagospodarowanie takich ugorów pod siew kukurydzy po ich doprowadzeniu zabiegami mechanicznymi do użyteczności produkcyjnej. Jeżeli prawodawstwo na to pozwoli, to kukurydza jako roślina choćby o dużym znaczeniu paszowym, będzie mogła być wysiewana na takich gruntach. Nasuwa się jednak pytanie: czy kukurydza będzie miała dobre warunki do rozwoju w takim stanowisku?

Przeznaczanie ugorów pod uprawę kukurydzy jest jak najbardziej możliwe i historia zna takie przypadki. Najwięcej odnotowano ich na północy kraju, głównie Podlasiu, gdzie odbyła się prawdziwa „rewolucja kukurydziana” pod względem wzrostu areału tej rośliny. Nierzadko kukurydza była wysiewana krótko po przywróceniu odłogu do użytkowania rolniczego. To jednak powodowało szereg problemów, głównie związanych z agrofagami.

Przy uprawie kukurydzy po ugorze trzeba zacząć od starannego przygotowania gleby do siewu i zapewnienia roślinom pożywienia w postaci nawozów. Materiał siewny jest przemysłowo zaprawiany fungicydem i raczej nie powinno być większych problemów z chorobami w takich stanowiskach. Natomiast należy zwrócić większą uwagę na chwasty. W glebie może być bogaty bank nasion chwastów, które mogą wymagać bardziej intensywnej ochrony herbicydowej.

Uciążliwe szkodniki glebowe

Bezwzględnie trzeba zwrócić uwagę na szkodniki glebowe, zwłaszcza te o kilkuletnim cyklu rozwojowym – drutowce i pędraki. Ugory to zwykle miejsca ich licznego występowania. Dobrze zatem zrobić odkrywki glebowe zanim posieje się kukurydzę. Jak będą, to trzeba użyć albo zaprawę owadobójczą, albo zastosować doglebowo w trakcie siewu insektycyd w postaci mikrogranulatu. W takich stanowiskach mogą być też rolnice, śmietki i inne organizmy. Jeśli któryś z wymienionych szkodników wystąpi licznie, może spowodować wypadanie roślin i spadek obsady, niekiedy na dużą skalę.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.