Ile łodyg i kolb powinna mieć kukurydza?

Długotrwałe wiosenne chłody sprawiły, że kukurydza w tym roku nie miała łatwego startu. Przebyte stresy mogą się objawiać występowaniem anomalii fizjologicznych.

Kukurydza to roślina jednopienna, rozdzielnopłciowa. Oznacza to, że na jednej roślinie wytwarza kwiatostan męski (wiecha) i żeński (kolba). Przyjmuje się, że powinna wytwarzać jedną, dorodną kolbę. Co więcej, kukurydza jest rośliną jednopędową. Jednak w tym sezonie na plantacjach w wielu regionach kraju obserwuje się odstępstwa od tych norm, które będą miały wpływ na plonowanie.

Jeden czynnik nie wystarczy

Zdaniem naukowców, w kukurydzy do występowania anomalii fizjologicznych dochodzi wtedy, gdy nałożą się 2-3 specyficzne czynniki. Nie zawsze musi to być stres. Często dana reakcja pojawia się pod wpływem bardzo dobrych warunków rozwojowych, np. luksusowe nawożenie azotowe i sprzyjająca pogoda. Okazuje się, że sama podatność danej odmiany to za mało.

1. Krzewienie

Pędy boczne (pasierby) wyrastają z najniżej położonych węzłów podziemnych. Zjawisko to jest niepożądane, bo osłabia pęd główny i powoduje nierównomierne dojrzewanie kolb. Pasierby zwykle nie zawiązują kolb, ale mogą wytwarzać pseudo wiecho-kolbę z kilkoma ziarnami.

Główne przyczyny:

 • podatność odmiany;
 • bardzo dobre warunki rozwojowe sprzyjające szybkiemu wzrostowi;
 • przenawożenie azotem;
 • reakcja na chłody i przymrozki;
 • zbyt mała obsada roślin;
 • reakcja na uszkodzenia przez herbicydy.
2. Wielopalczastość

Wiele kolb wyrasta z jednej nasady kolby. Zjawisko to jest konsekwencją utraty dominacji zalążka głównego kolby i uaktywnieniem się zalążków bocznych. W tym sezonie zaskakuje liczba doniesień z całego kraju o występowaniu 5-8 małych i zdeformowanych kolb na jednej roślinie kukurydzy, przypominających wachlarz. Dodatkowe kolby mają mało ziarna lub wcale.

Główne przyczyny:

 • niekorzystny przebieg pogody – niska temperatura lub jej duże skoki w okresie formowania organów generatywnych, a także susza;
 • reakcja fitotoksyczna na herbicydy systemiczne stosowane w trudnych warunkach pogodowych;
 • niedostateczna obsada roślin;
 • przenawożenie azotem;
 • wrażliwość odmiany.
3. Wielokolbowość

Na jednej roślinie rozwija się więcej niż jedna kolba. Zjawisko to jest niepożądane, bo roślina zamiast wytworzyć jedną, dorodną kolbę, niepotrzebnie traci energię na rozwój dodatkowych kolb. W korzystnych latach kukurydza jest w stanie wykarmić dość dobrze także drugą kolbę, ale przyjmuje się, że im większa liczba kolb, tym więcej problemów. W bieżącym sezonie zdarzają się plantacje, na których rośliny mają po 3-5 kolb i więcej.

Główne przyczyny:

 • niekorzystny przebieg pogody – niska temperatura lub jej duże skoki w okresie formowania organów generatywnych, a także susza;
 • wrażliwość odmiany.
© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.