Co dolega kukurydzy?

Kukurydzę zasiano kilka tygodni temu, ale z uwagi na chłody nie miała łatwego startu. W rozwiązywaniu ewentualnych problemów na polu może pomóc właściwa diagnostyka.
Jednym ze źródeł problemów na plantacjach kukurydzy może być fitotoksyczność środków ochrony roślin.

Blisko 10 lat temu powierzchnia zasiewów kukurydzy zaczęła raptownie rosnąć i obecnie niewątpliwie jest jedną z najważniejszych roślin rolniczych w Polsce. Dobrze znosi uprawę nie tylko na słabszych glebach, ale też w monokulturze. Niestety, w związku z tym przybywa problemów m.in z agrofagami. Aby móc im skutecznie przeciwdziałać, trzeba umieć je poprawnie rozpoznawać. Zagadnienie to było szczegółowo omawiane podczas majowego szkolenia online, które prowadził niezależny ekspert Romain Tscheiller z Instytutu Roślin Arvalis we Francji. Zostało ono zorganizowane przez Polski Związek Producentów Kukurydzy i Francuską Federację Produkcji Nasion Kukurydzy (FNPSMS) w ramach programu unijnego „Seeds For Future” (Nasiona przyszłości).

Kilka źródeł problemów na plantacji

Warto pamiętać, że kukurydza należy do roślin o krótkim cyklu i dużym potencjale plonowania. Wysiewana jest w niskiej obsadzie oraz pozbawiona możliwości kompensacji poprzez krzewienie. Zdaniem eksperta, może być kilka źródeł pojawiania się problemów na plantacji. Należą do nich: czynniki agronomiczne, niedobory składników pokarmowych, fitotoksyczność herbicydów, żerowanie szkodników, infekcja chorobowa, a także przebieg pogody.

– Ten sam problem może się objawiać w różnych postaciach. W medycynie nazywamy to formami klinicznymi. Co więcej, ten sam symptom może być spowodowany różnymi przyczynami. Aby uniknąć błędów w diagnostyce, należy przyjąć wszystkie możliwe hipotezy, czyli nie wyciągać wniosków zbyt szybko w oparciu o przyzwyczajenia. A następnie potwierdzić hipotezy poprzez dodatkowe informacje.

Romain Tscheiller z Instytutu Roślin Arvalis we Francji

Zdaniem eksperta z Arvalis diagnoza na polu powinna przebiegać w trzech następujących po sobie etapach:

  1. Zebranie informacji na temat danego pola – tutaj mogą być pomocne karty pola;
  2. Dokładne określenie fazy rozwojowej kukurydzy;
  3. Zlokalizowanie problemu na polu (ogniska lub place, w miejscach pracy maszyny, występowanie równomierne lub rozproszone) oraz objawów na roślinach (uszkodzone organy).

– Ważne jest, aby odpowiedzieć sobie na kilka zasadniczych pytań. Jaka jest faza rozwojowa i forma występującego problemu? Czy w przeszłości podobny problem wystąpił na polu, a jeśli tak, to jakich upraw dotyczył? Kiedy szkody się pojawiły na polu? Czy dotknięty obszar ulega powiększeniu? I wreszcie, czy obszar, na którym nie wykonano zabiegu, jest dotknięty problemem?

Romain Tscheiller
Konsekwencje chłodnej wiosny

Spośród przytaczanych licznych przykładów problemów i anomalii fizjologicznych w uprawie kukurydzy, które mogą wystąpić na plantacjach, ożywioną dyskusję wywołał temat chłodnej wiosny i konsekwencji wynikających z niskiej temperatury dla ciepłolubnej kukurydzy. Z uwagi na wymieranie siewek i brak wschodów, pojawiają się doniesienia o konieczności przesiewów.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.