KR 2021: Nowe odmiany pszenicy ozimej

Możliwości zwiększania plonowania hodowanych obecnie odmian pszenicy ozimej powoli się wyczerpują. Dlatego hodowcy większy nacisk kładą na cechy odpornościowe.
Wśród nowych odmian pszenicy ozimej najwięcej jest chlebowych (B), które łączą w sobie dobre plonowanie i jakość ziarna.  Zdjęcie: Dreczka

Lista zarejestrowanych w Polsce odmian pszenicy ozimej jest długa. W przypadku tego zboża szeroki wybór odmian odzwierciedla jego znaczenie gospodarcze. Dynamika zmian w doborze odmian również jest duża. Niedawno do krajowego rejestru wpisano 11 nowych odmian, w tym 2 jakościowe chlebowe (grupa A), 7 chlebowych (B) i 2 paszowe (C). Większość z nich uzyskała dość słabe oceny zimotrwałości. Poniżej znajdują się charakterystyki opisowe nowych odmian (na podstawie danych COBORU).

Attribut (DSV Polska) – jakościowa chlebowa (A). Plon dość duży. Zimotrwałość mała do bardzo małej (2,0°). Odporność na fuzariozę kłosów dość duża, na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, rdzę żółtą, brunatną plamistość liści, septoriozy liści i septoriozę plew średnia, na choroby podstawy źdźbła dość mała. Rośliny średniej wysokości, o dużej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym duża do bardzo dużej. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka i ilość glutenu średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

Jannis (IGP Polska) – jakościowa chlebowa (A). Plon duży. Zimotrwałość mała (2,5°). Odporność na rdzę brunatną, rdzę żółtą, septoriozę plew i fuzariozę kłosów dość duża, na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, brunatną plamistość liści i septoriozy liści średnia. Rośliny dość wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie dobre, gęstość w stanie zsypnym duża. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania dość duża. Zawartość białka i ilość glutenu średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

Arevus (Strube) – chlebowa (B). Plon duży. Zimotrwałość mała do średniej (4,0°). Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i septoriozy liści dość duża, na rdzę żółtą, brunatną plamistość liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów średnia, na choroby podstawy źdźbła dość mała. Rośliny średniej wysokości, o dużej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren duża do bardzo dużej, wyrównanie dobre, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania duża. Zawartość białka dość mała, ilość glutenu średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

Circus (DSV Polska) – chlebowa (B). Plon dość duży. Zimotrwałość mała (3,0°). Odporność na brunatną plamistość liści dość duża, na rdzę żółtą i septoriozy liści średnia, na choroby podstawy źdźbła i septoriozę plew dość mała, na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i fuzariozę kłosów mała. Rośliny dość wysokie, o dużej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie dobre, gęstość w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania dość duża. Zawartość białka dość mała, ilość glutenu dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża.

Knut (KWS) – chlebowa (B). Plon dość duży. Zimotrwałość mała do średniej (4,0°). Odporność na rdzę brunatną duża, na mączniaka prawdziwego, brunatną plamistość liści i septoriozy liści dość duża, na choroby podstawy źdźbła, rdzę żółtą, septoriozę plew i fuzariozę kłosów średnia. Rośliny dość wysokie, o dość dużej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie słabe, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania duża. Zawartość białka dość mała, ilość glutenu średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

Revolver (KWS) – chlebowa (B). Plon duży. Zimotrwałość prawie średnia (4,5°). Odporność na rdzę brunatną i septoriozy liści duża, na brunatną plamistość liści i fuzariozę kłosów dość duża, na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego i septoriozę plew średnia, na rdzę żółtą dość mała. Rośliny dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie dość duża, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka dość mała, ilość glutenu mała do bardzo małej. Wskaźnik sedymentacyjny SDS bardzo duży. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

RGT Diplom (RAGT Semences) – chlebowa (B). Plon średni. Zimotrwałość średnia (5,0°). Odporność na choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną i septoriozy liści dość duża, na mączniaka prawdziwego, rdzę żółtą, brunatną plamistość liści i septoriozę plew średnia, na fuzariozę kłosów dość mała. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania dość duża. Zawartość białka dość mała, ilość glutenu średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

Riposta (HR Strzelce) – chlebowa (B). Plon średni. Zimotrwałość mała (3,0°). Odporność na mączniaka prawdziwego i septoriozy liści dość duża, na choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną, rdzę żółtą, brunatną plamistość liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów średnia. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie średnie, gęstość w stanie zsypnym duża do bardzo dużej. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka dość mała, ilość glutenu dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża.

SU Banatus (Strube) – chlebowa (B). Plon duży. Zimotrwałość prawie średnia (4,5°). Odporność na rdzę żółtą duża, na brunatną plamistość liści i septoriozy liści dość duża, na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, septoriozę plew i fuzariozę kłosów średnia. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren przeciętna, wyrównanie średnie, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania dość duża. Zawartość białka dość mała, ilość glutenu dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS dość duży. Wydajność ogólna mąki dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

Freja (PHR Tulce) – pastewna (C). Plon dość duży. Zimotrwałość mała (3,0°). Odporność na choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną, rdzę żółtą, brunatną plamistość liści, septoriozy liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów średnia, na mączniaka prawdziwego dość mała. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie dobre, gęstość w stanie zsypnym przeciętna. Odporność na porastanie w kłosie dość mała, liczba opadania średnia. Zawartość białka dość mała, ilość glutenu duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała.

LG Egmont (Limagrain) – pastewna (C). Plon duży do bardzo dużego. Zimotrwałość dość mała (3,0°). Odporność na septoriozy liści duża, na rdzę brunatną, brunatną plamistość liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów dość duża, na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego i rdzę żółtą średnia. Rośliny dość wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym duża. Odporność na porastanie w kłosie dość mała, liczba opadania średnia. Zawartość białka mała, ilość glutenu dość mała. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.