PDO 2021: Wstępne wyniki plonowania pszenicy ozimej

We wstępnych wynikach plonowania tegorocznej serii badań porejestrowych ogólna przewaga odmian chlebowych (B) nad jakościowymi (A) stała się wyraźniejsza.
Wstępne wyniki tegorocznej serii PDO pszenicy ozimej wykazały m.in. reakcję na mniej sprzyjające warunki w fazie nalewania ziarna. Zdjęcie: Dreczka

Można już się zapoznać ze wstępnymi wynikami plonowania odmian pszenicy ozimej ze zbioru 2021. Na razie opracowano tylko 57% zebranych danych. Ostateczne pojawią się za kilka tygodni i wówczas mogą nastąpić niewielkie zmiany kolejności. Bieżące opracowanie obejmuje oceny plonowania 64 odmian pszenicy ozimej zwyczajnej za trzy ostatnie sezony. Wyniki z lat 2019-20 są ostateczne.

Wzorzec nieco w dół

Analizując dane zamieszczone w tabeli warto pamiętać, że odmiany pszenicy ozimej uszeregowano z podziałem na grupy technologiczne, a w ich obrębie według plonu ziarna uzyskanego na przeciętnym poziomie agrotechniki (a1). Jeśli wynik okazał się podobny, to następnymi wyróżnikami były plon na poziomie intensywnym agrotechniki (a2) oraz w poprzednich latach. Warto pamiętać, że w porównaniu do sezonu 2020 poziom wzorca na poziomie a1 spadł o 4,0 dt/ha, a na poziomie a2 o 4,3 dt/ha. Różnica plonowania wzorca pomiędzy poziomami w tym roku wyniosła 8,5 dt/ha. Zatem na każdy 1% różnicy plonowania przypada odpowiednio: 89 kg ziarna na poziomie a1 i 98 kg na poziomie a2.

W grupie odmian jakościowych chlebowych (A) najlepsze wyniki plonowania uzyskała nowa odmiana Attribut (słaba zimotrwałość). Zaraz za nią z bardzo zbliżonymi wynikami po raz kolejny w czołówce uplasowały się Linus, Opoka, RGT Kilimanjaro i Euforia.

Grupa odmian chlebowych (B) jest zdecydowanie najliczniejsza. Pod względem plonowania na czele stawki uplasowały się odmiany SU Tarroca (słaba zimotrwałość), LG Keramik, KWS Donovan i SY Cellist (słaba zimotrwałość). Bardzo dobrze wypadły też nowe odmiany – Arevus, Circus, Revolver i Knut oraz RGT Ritter i SY Orofino. Ponadto powyżej wzorca uplasowało się jeszcze 11 innych odmian chlebowych.

W niezbyt licznej grupie C najlepiej plonowała odmiana Tonnage, a następnie Freja i Godnik. Jednak ich stabilność w latach podlega znacznym wahaniom. Jeszcze kilka lat temu argumentem za uprawą odmian z tej grupy było wysokie plonowanie i dobra zimotrwałość, które rekompensowały gorszą jakość ziarna. Niestety, obecnie ta przewaga zanikła.

Nie pomijać zimotrwałości

Z racji położenia geograficznego i panującego klimatu w naszym kraju zawsze trzeba zwracać uwagę na zimotrwałość odmian. W przypadku pszenicy ozimej rozpiętość ocen tej cechy jest bardzo duża. Nadal nie ma widoków na to, że pojawią się odmiany, które uzyskują maksymalne oceny w dziewięciopunktowej skali. W najlepszym razie trafiają się pojedyncze kreacje o zimotrwałości ocenianej na 6,0°.

Spośród odmian badanych ostatnio w PDO, w grupie jakościowych chlebowych (A) najlepsze oceny zimotrwałości posiada: Ostroga (6,0°), a następnie Euforia, Hondia, Lokata i (5,5°). Natomiast słabiej oceniany jest Attribut (2,0°) i Jannis (3,0°).

W grupie odmian chlebowych najlepszą ocenę zimotrwałości obecnie posiada Medalistka (5,5°). Najsłabiej oceniane są: SU Tarroca, SY Cellist i RGT Ritter (2,5°).

W grupie odmian pozostałych (C) nie oceniano w PDO odmian wysoką oceną zimotrwałości. RGT Treffer i Lawina pod względem zimotrwałości są oceniane na 4,5°, a najniższą ocenę w tej grupie ma Freja (3,0°).

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.